KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA
DARBO GRUPĖS
 
METODINĖ TARYBA
 
Odeta Pučinskienė – teatro mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė
Dalė Tamaliūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Vaišnorienė – matematikos mokytoja metodininkė
Regina Bartkuvienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Elvyra Grėbliauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Laima Pečiulienė – chemijos mokytoja metodininkė
Eugenija Kazlauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Joleta Norkienė – psichologė
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Irena Raulinaitienė – direktorė, komisijos pirmininkė
Vaida Juškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dalė Tamaliūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eugenija Kazlauskienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Ina Karosevičienė – matematikos mokytoja metodininkė
Laima Pečiulienė – chemijos mokytoja metodininkė
Joleta Norkiene – psichologė
Ineta Peknerienė – socialinė pedagogė
Akvilė Krunglevičienė – Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariato vyresnioji tyrėja
 
UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ GRUPĖ
 
Virginija Gustainienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, grupės pirmininkė
Vaida Juškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ina Karosevičienė – matematikos mokytoja metodininkė
Danutė Šimienė – bibliotekos vedėja
Ineta Peknerienė – socialinė pedagogė
Karolina Turauskaitė – mokinių atstovė
 
ATESTACINĖ KOMISIJA
 
Irena Raulinaitienė – direktorė, komisijos pirmininkė
Ina Karosevičienė – matematikos mokytoja metodininkė
Vytas Aputis – dailės ir technologijų mokytojas metodininkas
Virginija Gustainienė - anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Rita Martinkienė – fizikos mokytoja metodininkė
Daiva Dabrilienė – tėvų atstovė
Beta Zaveckienė – Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėja
 
MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS
ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
 
Vaida Juškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Martinkienė – fizikos mokytoja metodininkė
Laima Žalenekienė – rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Ina Karosevičienė – matematikos mokytoja metodininkė
Audronė Simanavičienė – biologijos mokytoja metodininkė
Joleta Norkienė – psichologė
 
KRIZIŲ VALDYMO GIMNAZIJOJE KOMANDA
 
Irena Raulinaitienė – direktorė
Vaida Juškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Joleta Norkienė – psichologė
Eugenija Kazlauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Neringa Matusevičienė – istorijos vyresnioji mokytoja
Žydrūnas Ožalas – informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
Daiva Vaišnorienė – matematikos mokytoja metodininkė

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas