KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA
DARBO GRUPĖS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Vaida Juškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotojas – Joleta Norkienė, psichologė;
Sekretorius – Ineta Peknerienė, vyresnioji socialinė pedagogė.
Nariai:
Oksana Janauskienė, dailės vyresnioji mokytoja ir technologijų mokytoja metodininkė;
Dalia Valė Petraitienė, geografijos vyresnioji mokytoja;
Laima Pečiulienė, chemijos mokytoja metodininkė;
Odeta Pučinskienė, teatro mokytoja metodininkė ir etikos mokytoja.

 METODINĖ TARYBA

Odeta Pučinskienė – teatro mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė
Dalė Tamaliūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Vaišnorienė – matematikos mokytoja metodininkė
Regina Bartkuvienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Elvyra Grėbliauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Rita Martinkienė - fizikos mokytoja metodininkė
Eugenija Kazlauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Joleta Norkienė – psichologė
 
 UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ GRUPĖ
 
Virginija Gustainienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, grupės pirmininkė
Vaida Juškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ina Karosevičienė – matematikos mokytoja metodininkė
Danutė Šimienė – bibliotekos vedėja
Ineta Peknerienė – socialinė pedagogė
Karolina Turauskaitė – mokinių atstovė
 
ATESTACINĖ KOMISIJA
 
Irena Raulinaitienė – direktorė, komisijos pirmininkė
Ina Karosevičienė – matematikos mokytoja metodininkė
Vytas Aputis – dailės ir technologijų mokytojas metodininkas
Virginija Gustainienė - anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Rita Martinkienė – fizikos mokytoja metodininkė
Daiva Dabrilienė – tėvų atstovė
Beta Zaveckienė – Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėja
 
MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS
ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
 
Vaida Juškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Martinkienė – fizikos mokytoja metodininkė
Laima Žalenekienė – rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Ina Karosevičienė – matematikos mokytoja metodininkė
Audronė Simanavičienė – biologijos mokytoja metodininkė
Joleta Norkienė – psichologė

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas