Ką man reiškia Sausio 13-ta ?
Sausio 13-osios įvykiuose aš nedalyvavau, nes dar nebuvau net gimusi. Tačiau, ši diena yra labai svarbi, nes tuo metu gyveno mano tėvai ir seneliai. Jie kovojo už tai, kad dabar galėtume nevaržomi pildyti savo svajones, siekti užsibrėžtų tikslų. Turime vertinti tai ką paaukojo tie žmonės už tokį gyvenimą, kurį gyvename dabar. Apie šią dieną savo asmeniniais išgyvenimais su manimi dalijosi mano tėvai, didelę įtaką padarė mokykloje kasmet minimas šis svarbus įvykis. Aš esu labai dėkinga tiems žmonėms, kurie tuo sudėtingu metu buvo ten ir gynė mus!
Viltė
 
Man Sausio 13-ta diena reiškia labai daug ir kelia įvairias emocijas. Ši diena yra labai svarbi visos Lietuvos gyventojams, o tame tarpe ir man. Tai yra laisvės gynėjų diena, tik jų, gynėjų dėka, mes esame laisvi ir nuo nieko nepriklausomi. Esu laiminga, kad apie šį įvykį gana daug žinau, nes teko pačiai domėtis bei klausytis pasakojimų tų žmonių, kurie tada prieš 30 metų ten dalyvavo ir didvyriškai gynė mūsų laisvę. Baisu net ir pagalvoti kaip dabar gyventume jeigu prieš 30 metų lietuvių tauta nebūtų susivienijusi ir stojusi kartu susikibusi rankomis ginti savo tėvynės laisvės.
Ugnė
 
Sausio 13-ta man svarbi diena, nes tai diena, kai žmonės nebijodami tankų, kareivių su automatais, stojo ginti savo tėvynės vieningai susikibę rankomis,  stovėdami aplink televizijos bokštą ir kitas vietas.
Monika
 
Man Sausio 13-ta yra neatsiejama Lietuvos istorijos dalis. Ši diena turėtų būti svarbi kiekvienam lietuviui, ji parodo kaip lietuviai myli savo gimtinę ir stengiasi ją apginti. Sausio 13 – tą dieną žmonės narsiai gynė Lietuvą nuo priešo, nors tai darė taikiai, bet parodė kokie stiprūs ir vieningi iš tiesų yra lietuviai. Aš manau visi tą dieną Lietuvą ginantys lietuviai nusipelno didžiausios garbės, nors jie tai darė ne dėl garbės, o dėl savo tėvynės.
Sausio 13 – ta man reiškia meilę ir atsidavimą tėvynei, drąsą ir didvyriškumą.
Erikas
 
Man Sausio 13-ta reiškia didelį dėkingumą tiems žmonėms kurie nebijojo stoti prieš priešus ir kovoti dėl geresnės Lietuvos ateities. Ir ypač tiems kurie mirė, kad gyventume geriau. Jei ne tie žmonės dabar gyventume visiškai kitaip. Man labai įdomu klausytis pasakojimų ir žiūrėti išsaugotus vaizdus apie tą dieną, nes manau aš taip pat eičiau kaip ir žmonės ėjo.
Miglė
 
Tai man reiškia pasididžiavimą lietuviais, kurie nepabūgo stoti prieš priešus. Jie rizikavo savo gyvybėmis, nepabūgo net tankų. Apie sausio13-tą esu girdėjęs per pamokas,  iš televizijos, iš tų žmonių, kurie ten dalyvavo. Ačiū jiems už laisvą Lietuvą.
Mantas
 
 
Sausio 13-tos Laisvės gynėjams norėčiau pasakyti...
Nuoširdų ir didelį AČIŪ. Ačiū už Jūsų drąsą, ryžtą, pasiaukojimą. Už tai, kad Lietuva dabar yra laisva ir nepriklausoma. Jūs įrodėte kokie lietuviai stiprūs, atsidavę ir mylintys savo tėvynę.         
Erika
 
Iš pradžių  norėčiau padėkoti už narsą ir ryžtą ginti Tėvynę. Ačiū Jiems, kad nepabūgo tankų ir ginkluotų kareivių, stojo už mus už mūsų laisvę. Jie mūsų didvyriai. Ir kiekvienas pilietis, galėdamas gyventi laisvoje Lietuvoje, turėtų dėkoti jiems.
Eva
 
Norėčiau visiems  pasakyti ačiū už jų ryžtą pasiaukojimą, kurie tomis dienomis atidavė savo gyvybę, buvo sužeisti. Aš turiu savo šeimoje žmonių, kurie buvo tuose įvykiuose. Mano  viena teta buvo sumušta milicijos „bananu”. Kita teta galėjo pajusti sovietų žiaurumą, nes ji dirbo netoli įvykio vietos ligoninėje, kur buvo vežami sužeisti žmonės.
Paulina
 
Sausio 13-tos gynėjams norėčiau pasakyti ačiū, už tai, kad gynė laisvę, kad aukojo savo gyvybę. Jų šeimoms palinkėčiau stiprybės išgyvenant tokią netektį. Bet jų dėka mes dabar gyvename laisvi.
Tadas
 
Gyventi laisvoje Lietuvoje, laisvoje valstybėje…
Man gyventi laisvoje Lietuvoje, laisvoje valstybėje reiškia labai daug. Aš laisvai galiu reikšti savo mintis, nebijoti dėl savęs, savo  šeimos saugumo. Galiu laisvai keliauti, aplankyti norimas vietas. Bendrauti ir mokytis kur tik noriu. Galiu švęsti šventes, skirtas tik mano valstybei ir tuo didžiuotis.
Aš labai  džiaugiuosi, kad gyvenu laisvoje Lietuvoje.
Kajus
 
Gyventi laisvoje Lietuvoje, laisvoje valstybėje tai reiškia labai daug.  Tai reiškia kad kiekvieną rytą atsikėlęs žinai kad esi laisvas pilietis. Negalėčiau pagalvoti kaip dabar gyventume, jei mūsų vyresnioji karta nebūtų taip drąsiai pasielgusi sausio 13-ają. Už tai turėtume puoselėti savo kalbą ir tautą, dėkoti savo seneliams ir proseneliams bei atiduoti jiems visą pagarbą.
Jonas
 
Gyventi laisvoje Lietuvoje, laisvoje valstybėje man reiškia būti niekieno nevaržomam. Galimybę laisvai kalbėti ir gyventi. Galimybę susikurti šviesesnę ateitį, nei tada, kada Lietuva nebuvo laisva.
Nedas
 
Gyventi laisvoje Lietuvoje, tai lyg palaima. Galima džiaugtis laisve, niekam nereikia paklusti. Galima gyventi kaip nori, nepažeidžiant įstatymų. Tai lyg dovana, kad Lietuva yra laisva ir nepriklausoma. Turime padėkoti už tai laisvę iškovusiems žmonėms.
Milda
 
Gyventi laisvoje Lietuvoje, laisvoje valstybėje - tai gyvenimas be baimės jausmo, kai  gali pats priimti  sprendimus  ir negyveni pagal kitų taisykles.
Vismantė
                                                      
Lietuvai ir jos žmonėms norėčiau palinkėti... 
Norėčiau palinkėti žmonėms visada išlikti tokiems stipriems, vieningiems, kaip tą sausio 13-tos naktį. O Lietuvai, kad jokie pavojai nepultų, kad visada išliktų laisva mūsų Lietuva.
Andrėja
 
Lietuvai norėčiau palinkėti, kad daugiau nebereikėtų kovoti už Lietuvos laisvę. Kad žmonės būtų laimingi ir vieningi.                                          
Kamilė
 
Branginkime tai ką turime. Gerbkime savo šalies gyventojus. Nes tai mus įamžina ir padaro mūsų šalį žinoma ir garbinga. Būkime vieningi, nes mes visi kartu galime įveikti visas kliūtis.
Skaiva
 
Visiems žmonėms linkiu vienybės, kad kurtume gražią Lietuvą. Norėčiau, kad mažiau žmonių važiuotų į užsienį, o savo ateitį sietų su gimtine. Linkiu būti patriotiškiems ir mylėti savo šalį.
Justė
 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas