„Giliai tikiu Lietuvių tautos amžinybe... gerovės galima pasiekti tik demokratinėje Lietuvos Respublikoje“
( Iš Prezidento Kazio Griniaus testamento)

Kazys Grinius  – gydytojas, varpininkas, Steigiamojo, I, II ir III Seimų narys, ministras pirmininkas, politinis veikėjas,  trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Viena ryškiausių 19 a. pabaigos - 20 a.  amžiaus asmenybių,  dėjusi  pamatus  demokratinės Lietuvos valstybės kūrimui.

Antro pasaulinio karo metais  Kazys Griniaus su šeima pasitraukė į Vakarus.  Miršta Čikagoje 1950 m.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę vienas po kito sekė įvykiai atkuriantys ir pagerbiantys lietuvių  tautos istoriją, iškilių asmenybių gyvenimą, veiklą ir darbus.

1994 m. spalio 8 d.,urna su Prezidento Kazio Griniaus palaikais,  buvo parvežta iš JAV  į Lietuvą ir iškilmingai palaidota netoli Prezidento tėviškės – Selemos Būdos kaimo, Mondžgirėje, Maumedžių giraitėje.

Buvo įvykdytas Kazio Griniaus prieš mirtį savo artimiesiems išsakytas noras „...sąlygoms atsiradus, būti priglaustam Mondžgirėje, supylus paplentėje kalnelį, kuriame pelenų urna būtų“.

Prezidento palaikų perlaidojimo ceremonijoje dalyvavo ir Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.

1995 m. sausio 13 d. Kazlų Rūdos vidurinei mokyklai suteiktas Prezidento Kazio Griniaus vardas. Su atsakomybe, pasididžiavimu ir įsipareigojimu puoselėti Prezidento atminimą, tęsti jo pradėtas idėjas ir darbus,  priėmėme šį mūsų mokyklai suteiktą vardą.  

1999 m. birželio mėnesį. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Nuo šiol ji vadinama Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Jau 25 - eri metai esame kartu su Prezidentu Kaziu Griniumi. Keitėsi  mokinių kartos, mokyklos aplinka, kūrėsi naujos tradicijos,  bet visada buvo ir bus puoselėjimas, gerbiamas  ir įprasminamas Prezidento atminimas.

Gimnazijos bendruomenė pradėjo kurti tradicijas puoselėjančias Prezidento vardą, kurios kasmet vis labiau augo, plėtėsi.

Per 25 –erius metus įvairiomis formomis kiekvienais metais buvo pagerbtas Prezidento Kazio Griniaus atminimas: organizuotos konferencijos, koncertai, protmūšiai, istorinės viktorinos,  susitikimai, rašinių  konkursai, mokinių kūrybinių darbų parodos, parodos iš Prezidento gyvenimo ir veiklos, muzikinės – literatūrinės  kompozicijos, kurios atliekamos ir  prie  Prezidento paminklo ir gimnazijoje.

Svarbių valstybės ir Prezidento gyvenimo datų minėjimui padedamos gėlės ir degamos atminimo žvakelės Kazio Griniaus amžinojo poilsio vietoje.
Minint Prezidento atminimą, vedamos istorinės pamokos apie Prezidento gyvenimą ir veiklą, lankomas Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus, bendradarbiaujama su Prezidento Kazio Griniaus vardu pavadinta progimnazija.

Viską, kas vyko per tuos metus, paminint prezidento atminimą, rašyti gal ir nebūtų tikslinga. Tą išgyveno ir į atmintį įsirašė gimnazijos bendruomenė, besikeičiančios mokinių kartos. Tai jau tapo gimnazijos istorijos dalimi.

Tačiau norėtųsi išskirti  keletą reikšmingiausių Prezidento vardo įprasminimo ir  paminėjimo akcentų.

1999 m. rudenį vykusioje gimnazijos inauguracijos šventėje, gimnazijos kieme buvo atidengtas koplytstulpis Prezidentui Kaziui Griniui. Koplytstulpį iš ąžuolo  išdrožė  mokytojai Vytas Aputis ir  Algirdas Ališauskas.

 Koplytstulpio atidengimo renginyje dalyvavo ir  pirmosios gimnazijos laidos (1945 m.)  abiturientai. Koplytstulpį pašventino parapijos klebonas Tadas Vallianas.

Tai pačiais metais, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus  gimnazijoje, Prezidento 133- ųjų gimimo metinių proga  organizuojama istorinė konferencija, kurioje dalyvauja istorikas, signataras Gediminas Ilgūnas, tuomečio Vilniaus pedagoginio instituto istorijos fakulteto dekanė Vida Kniūraitė, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, buvęs šios mokyklos mokinys Juozas Banionis,  humanitarinių mokslų daktaras, genocido ir rezistencijos instituto darbuotojas Valentinas  Brandišaukas.

2001m. gimnazistai dalyvauja rašinio konkurse, skirtame Prezidentui Kaziui Griniui. Nugalėtojus apdovanoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

139 - ųjų Prezidento gimimo metinių proga (2005 m.) gimnazijoje organizuotas istorinio rašinio „Laiškas Prezidentui“ konkursas. Geriausių rašinių ištraukos buvo skaitomos prie Prezidento paminklo Mondžgirėje. Geriausi rašinio autoriai buvo apdovanoti  Marijampolės rajono savivaldybės, Kazio Griniaus memorialinio muziejaus padėkomis.

2006 metais lapkričio 21 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje lankosi LR Prezidentas Valdas Adamkus. Mokiniai dar mena puikią istorijos mokytojos Birūtos Bujauskienės vedamą pamoką, kai viename suole šalia jų sėdėjo  Prezidentas Valdas Adamkus, gerai pažinojęs Kazį Grinių, draugavęs su jo sūnumi Liūtu.

140 - ąsiais Kazio Griniaus gimimo metines gimnazijos bendruomenė mini  Kazlų Rūdos savivaldybės mastu organizuodama istorinę konferenciją „Mažos tautos, dideli žmonės“ . Konferencijoje dalyvauja istorikas, Lietuvos tūkstantmečio vardo minėjimo direkcijos pirmininkas Gediminas  Ilgūnas.

Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokiniai dalyvauja gimnazijos paskelbtame istorinio rašinio konkurse „Laiškas Prezidentui“. Geriausi rašiniai skaitomi konferencijoje. Eksponuojama mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano mokykla, mano miestas, mano valstybė‘.

2016 m., kai Lietuva mini  150 - ąsiais Kazio Griniaus gimimo metines, gimnazija, organizuoja respublikinę konferenciją „Aš nepalenkiamai įsitikinęs lietuvių tautos gyvata“ (Kazio Griniaus žodžiai), kurioje dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentų vardais pavadintų gimnazijų - Kauno Antano Smetonos gimnazijos, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Renginys prasidėjo prie Prezidento paminklo. Kaip sakė renginio vedėjas, „tikiu, kad  Prezidentas džiaugtųsi matydamas tokį gražų būrį jaunų žmonių, iš visos Lietuvos atvykusių pagerbti Prezidentą“.

Gimnazijoje surengta paroda „Kazys Grinius - žmogus, visuomenės veikėjas, Prezidentas“,  mokinių dailės kūrybinių darbų paroda bei atskirame stende publikuojamos gimnazistų mintys  ir pamąstymai, literatūriniuose darbuose „Apie Kazį Grinių, valstybę, ateitį“.

2016 m. gruodį  iš Lietuvos Respublikos Seimo  gimnazija gauna vardinį pakvietimą dalyvauti LR Seime,  iškilmingame  renginyje, skirtame Prezidentui Kaziui Griniui. Grupė gimnazistų vyksta į LR Seimą. Renginio pabaigoje gimnazistams patikėta ypatinga misija nuvežti ir Prezidento Kazio Griniaus amžino poilsio vietoje padėti gėlės nuo Lietuvos Respublikos Seimo.

152 - ųjų Prezidento gimimo metinių proga gimnazijoje vyksta regionine konferencija „Lietuvos šimtmečio kelias“, kurioje dalyvauja Marijampolės regiono mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Daugiau nei prieš 20 metų,  minint Kazio Griniaus atminimą ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą,  gimė mintis suorganizuoti akciją - bėgimą „Tiltas iš praeities į dabartį“ nuo Prezidento  paminklo Mondžgirėje iki Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos. Turbūt tada akcijos organizatoriai, net nepagalvojo, kad tai taps unikaliu, išskirtiniu, kasmet vykstančiu renginiu, kuriame dalyvauja  ne tik gimnazijos bet ir Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų, įmonių, organizacijų atstovai, buvę gimnazijos mokiniai.

Dalyviai bėga 11 kilometrų atstumą  (įdomus sutapimas skirta Kovo 11 –ąjai) nuo Prezidento Kazio Griniaus paminklo iki Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, nešdami degantį fakelą, kaip praeities ir dabarties simbolį, kaip ryšį tarp kartų, kaip idėjų ir darbų tęstinumą. Kartu nešamos Lietuvos vėliava ir gimnazijos vėliava. Parbėgančių gimnazijoje  laukia visa gimnazijos bendruomenė, renginio svečiai.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija  mini Prezidento atminimą ne tik  savo mokykloje, bet apie Prezidentą, jo veiklą ir gyvenimą, skaito pranešimus kitose mokyklose, dalyvauja įvairiuose šalies konkursuose ir renginiuose, skirtuose Prezidento atminimui pagerbti.

2014 m. dalyvavome  Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus perlaidojimo 20-mečio paminėjime, kurį organizavo Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus darbuotojai.

2014 m. žinių turnyre skirtame Prezidento institucijos  95 – mečiui  paminėti, kurį organizavo istorinė Kauno Prezidentūra. Prezidento ture užėmėme I vietą.

2014 m. Ukmergės Smetonos gimnazijos organizuotoje respublikinėje istorinėje  konferencijoje gimnazistai pristatė pranešimą „Prezidentas ir jo kasdienybė“, 2016 m. respublikiniame renginyje Čekiškės Dovydaičio gimnazijoje pristatytas pranešimas Kazys Grinius  - visuomenės veikėjas“.

Gražus bendravimas ir bendradarbiavimas vyko ir vyksta su Prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus darbuotojais, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos bendruomene, kitų Lietuvos Prezidentų vardais pavadintų gimnazijų bendruomenėmis.

2020 m. gruodžio 17 d. minėjome Prezidento Kazio Griniaus 154 –ąsiais metines. Jų minėjimą pakoregavo esanti pandeminė situacija  Lietuvoje ir pasaulyje. Tačiau Prezidentas neliko pamirštas.

Bėgantis laikas, vėjas, saulė, lietus nugairino 1999 m. pastatytą koplytstulpį Prezidentui Kaziui Griniui.

Šias metais,  gimnazijos direktorės Irenos Raulinaitienės  iniciatyva, koplytstulpį atrestauravo mokytojas Vytas Aputis. Be to koplytstulpis buvo perkeltas arčiau gimnazijos pastato.

Prezidento gimtadienio dieną uždegėme atminimo žvakeles prie koplytstulpio. Gimnazijos bendruomenė Prezidentui padovanojo virtualią  mokinių kūrybinių  darbų parodą, kuri eksponuojama gimnazijos svetainėje (www.kaziogriniausgimnazija.lt)

Nejučiomis prabėgo 25 – eri metai su Prezidento Kazio Griniaus vardu. Per visus tuos metus savo mokslu, pasiekimais, darbais, veiklomis stengėmės ir  siekėme  įprasminti šios iškilios asmenybės vardą, darbus ir viltis.

Didžiuojamės, kad esame Prezidento Kazio Griniaus gimnazija!

Tikim mes ir linkim Jums, kad tiltas, nuo amžiaus pradžios jungiantis praeitį su dabartimi, būtų reikalingas visiems, kad žmonės juo eitų,  kad atmintis gyva išliktų...

Kad trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas regėtų linksmus, gražius ir laimingus žmones savo gimtojoje Lietuvoje.

Kviečiame pažiūrėti keletą nuotraukų, kurios primins prabėgusius metus ir renginius, skirtus Prezidentui.                                                                                      

Vaida Juškienė,
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė
 
Daiva Gražulienė,
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
 
Koplytstulpis, skirtas pirmosios gimnazijos klasės atidarymui (1994 m.), Kazlų Rūdos vidurinėje mokykloje.Prezidento Kazio Griniaus palaikų perlaidojimo ceremonija Mondžgirėje (1994 m. spalio 8 d.). Dalyvauja Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos mokiniai, mokytojai.Koplytstulpio Prezidentui Kaziui Griniui atidengimas Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos kieme. Paminklą šventina klebonas Tadas Vallianas (1999 m.) Koplytstulpio Prezidentui Kaziui Griniui atidengimas Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos kieme (1999 m.) Koplytstulpio Prezidentui Kaziui Griniui atidengime dalyvauja pirmosios gimnazistų laidos (1945 m.) abiturientai, gimnazijos bendruomenė, kviestiniai svečiai.Gimnazijos organizuotoje konferencijoje, skirtoje Prezidento Kazio Griniaus 133 –osios gimimo metinėms,  dalyvauja istorikas Gediminas Ilgūnas, tuomečio Vilniaus pedagoginio instituto istorijos fakulteto dekanė Vida Kniūraitė, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, buvęs šios mokyklos mokinys Juozas Banionis, humanitarinių mokslų daktaras Vytenis Brandišauskas (1999 m.)Konferencijos dalyviai (1999 m.)Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos gimnazistai, mokytojai Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Gimnazistams, rašinio skirto Prezidentui Kaziui Griniui, nugalėtojams, įteiktos knygos (2001m.)Muzikinė - literatūrinė kompozicija, skirta Prezidentu Kaziui Griniui.Viktorina - konkursas, skirtas Prezidento Kazio Griniaus 145 –osios gimimo metinėms. Dalyvauja Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokiniai (2011m.)Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje, istorinėje pamokoje, dalyvauja Prezidentas Valdas Adamkus (2006 m.), buvęs artimas Prezidento Kazio Griniaus bičiulis ir draugas.Pagerbiant Prezidento Kazio Griniaus atminimą organizuojamos mokinių kūrybinių darbų, parodos iš Prezidento gyvenimo ir veiklos.Pagerbiant Prezidento atminimą atliekamos muzikinės literatūrinės kompozicijos prie Prezidento paminklo Mondžgirėje.Gimnazijoje Prezidento atminimui rengiami koncertai.Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje vykusioje konferencijoje „ Aš nepalenkiamai įsitikinęs lietuvių tautos gyvata”,/Kazys Grinius/, dalyvavo Prezidentų vardais pavadintų mokyklų mokiniai ir mokytojai iš visos Lietuvos (2016 m.)Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos atstovai LR Seime, organizuotame renginyje, skirtame Prezidento Kazio Griniaus 150- osios gimimo metinėms (2016 m.)Akcija - bėgimas „ Tiltas iš praeities į dabartį“, skirta Prezidento Kazio Griniaus atminimui ir Kovo -11- ąjai, vyksta jau daugiau nei 20 metų (2000 m.)Akcija - bėgimas „ Tiltas iš praeities į dabartį“ (2010 m.)Akcija - bėgimas „Tiltas iš praeities į dabartį“(2008 m.)Akcija- bėgimas „Tiltas iš praeities į dabartį“(2012 m.)Akcija - bėgimas „ Tiltas iš praeities į dabartį“ (2018 m.)2020 m. atrestauruotas koplytstulpis Prezidentui Kaziui Griniui ir perkeltas arčiau gimnazijos pastato.

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas