Mokinių priėmimo į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus  gimnaziją
tvarka
 
Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu 2020 m. balandžio 29 d.
„Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos aprašo patvirtinimo“,
 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija vykdo priėmimą į pirmą – ketvirtą  gimnazijos klasę
2020-2021 m. m.
 
NUO 2020 M. BIRŽELIO 1 D.  IKI RUGPJŪČIO 31 D.
 
PRIIMAMI  PRAŠYMAI  MOKYTIS  KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOJE
 
1. Priėmimo tvarka į pirmą - antrą gimnazijos klasę
Asmuo, pageidaujantis mokytis pirmoje – antroje gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui pateikia:
 • prašymą ir vieno iš tėvų (rūpintojų)  raštišką sutikimą; (1 priedas)
 • nustatytos formos pažymėjimo, apie pagrindinio ugdymo  programos pirmos dalies baigimą, originalą;
 • gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
 • vieną nuotrauką 3x4;
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka. 
2. Priėmimo tvarka į trečią gimnazijos klasę
 
Asmuo, pageidaujantis mokytis trečioje gimnazijos klasėje  gimnazijos direktoriui pateikia:
(jei mokinys mokėsi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje)
 • prašymą ir vieno iš tėvų (rūpintojų)  raštišką sutikimą; (2 priedas)
 • paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą;
 • vieną nuotrauką 3x4.
(jei mokinys atvyksta iš kitos mokyklos)
 • prašymą ir vieno iš tėvų (rūpintojų)  raštišką sutikimą;  (2 priedas)
 • įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
 • vieną nuotrauką 3x4;
 • pažymą iš savo mokyklos apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį.  
3. Priėmimo tvarka į ketvirtą  gimnazijos klasę
 
Asmuo, pageidaujantis mokytis ketvirtoje gimnazijos klasėje  gimnazijos direktoriui pateikia:
 • prašymą ir vieno iš tėvų (rūpintojų)  raštišką sutikimą;  (2 priedas)
 • įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją
 • vieną nuotrauką 3x4;
 • paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą.
Mokymo sutartis sudaroma pagal ugdymo programą  iki pirmos mokinio mokymosi dienos.
 
Dokumentai priimami ir registruojami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje  
                                 nuo 2020 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31d.
 
Prašymai gali būti teikiami asmeniškai raštinėje,
 
 
arba registruotu laišku.
Raštinės darbo laikas nuo 9 – 12 val. ir nuo 13 – 16 val.,  tel.  8 (343) 68029
Adresas:   Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
69415 Atgimimo g.,1 
Kazlų Rūda
                                          
 
Pastaba.  Informacija dėl priėmimo į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją teikiama telefonais:   
 8 (343) 95039,  8 (343) 68029
_____________________
 
 
 
 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas