Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, o Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Gražaus ir tikrai šventinio laikotarpio būta mūsų, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus, gimnazijoje, kai laukėme Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Vasario  16-ąją, kai ruošėmės sutikti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį Kovo 11-ąją. Mėnesio renginius vainikavo tradicinė akcija-bėgimas „Tiltas iš praeities į dabartį“, o pradėjo Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas 2020“, kurio I etape dalyvavo septyniolika II-III klasių mokinių.

Vasario 13 d. klasės valandėlės buvo labai smagios, linksmos, net skanios,  nes jų metu vyko liaudiška  vakaronė! Mažiukai gimnazistai šoko trypė per penktą  pamoką,  didieji- per paskutinę, o šokių ir teatro mokytojos  Eglė ir Odeta  džiaugėsi galėdamos patrepsėti ir su vienais, ir su kitais! Lietuviško  maisto pavalgę, lietuvių liaudies šokių ir žaidimų kitus pamokinę  ir patys išmokę,  visi sykiu Lietuvą valstybės atkūrimo dienos proga pasveikinę gimnazistai, sotūs ir laimingi, sugrįžo į pamokėles. 

Vasario 15 d. gimnazijos pirmokai ir  IIa klasės mokiniai susipažino ir susidraugavo  su  skautais ir visi sykiu sudalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtame žygyje. Gausus būrys miškais į Bagotąją, paskui į Višakio Rūdą nukeliavo, o vakarop į Kazlų Rūdą jau parvažiavo. Tikėtina, kad šis  pasivaikščiojimas bus  tradicinis, nes skautų vadė Audronė sugeba suburti šimtinius bendrakeleivių būrius, poros dešimčių su kaupu kilometrų kelią ir mokytojai, ir mokiniai  sėkmingai įveikė, o tie žmogeliai, kurie patingėjo ir liko namie,  paskui nagus graužė. 

Vasario 28 d. Nacionalinis diktantas rašytas ir gimnazijoje! Visi ketvirtokai, lietuvių kalbos žinias norintys pasitikrinti mokytojai bei  mokiniai sėdo į suolus ir rašė  B. Jonuškaitės specialiai šiai progai sukurtą pasakojimą „Milinė“. Džiugu, kad tiek daug  dalyvių (92 gimnazistai ir 2 mokytojos) atsirado, kad  išklausė tikrai gražų tekstą, pabandė (gal pirmą ir paskutinį sykį rašė), nepabūgo ir  išbandė save, kad pritarė iniciatyvai, palaikė organizatorius. 

Kovo 3 d. I-II klasių mokiniai dalyvauja pilietiškumo pamokoje-susitikime su knygos „Kalinio riba“ ir dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ autoriumi Pauliumi Saudargu.  Ko gero, susitikti su Seimo nariu ir klausyti, ką ir kaip jis dirba, gimnazistams būtų neįdomu, bet pabendrauti su žmogumi, kuris knygą sugeba parašyti, dokumentinį filmą sukurti, pasakoja apie karą, pokarį, tremtį, tikrai verta.  Neprailgo susitikimo  su P. Saudargu laikas, o už teisingus atsakymus  dovanų gautos knygos, aišku,  bus perskaitytos, pilietiškumo pamoka išmokta.

Vasario pradžioj dailės mokytojai O. Janauskienė ir V. Aputis paskelbė apie  kūrybinių darbų konkurso „Ką man reiškia laisvė“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-osioms metinėms paminėti, organizavimą. Nuo sumanymo iki rezultato, kuris tenkintų autorių ir įkvėptų žiūrovą, prabėga ne viena valanda, diena. Taisoma, tobulinama ir pagaliau  kovo 9 d. vienoje iš gimnazijos parodų  erdvių eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai. Tapybos, grafikos, piešimo, koliažo technika atlikti mūsų gimnazistų  kūriniai džiugina akį, liudija Lietuvos laisvę ir jos vaikų talentą. 

Tą pačią kovo 9 d. visiems gimnazistams pradeda pamoka „Lietuvos Nepriklausomybės belaukiant“, nes imta ir apsižiūrėta, kad nemokama Lietuvos himno giedoti... Nei kaip, nei kodėl, nei apie ką...   Pilietiškumo pagrindų mokytoja Audronė Pranskevičienė kalbėjo ne tik apie Vinco Kudirkos sukurtą „Tautinę giesmę“, apie kitų šalių himnus, bet ir apie mus pačius- nemokančius, nežinančius, bet norinčius ir galinčius būti vieningais, mylinčiais,  savo šalimi besididžiuojančiais žmonėmis. Mišraus vokalinio ansamblio ir visų gimnazijos mokinių bei  mokytojų sugiedotas Lietuvos  himnas  dar niekada taip darniai čia  nebuvo skambėjęs!  Pasirodo viskas įmanoma, tik reikia prabilti. 

Tai pačiai nuotaikai tiko ir prisimintas poetas Justinas Marcinkevičius, gimęs rytoj (tiesa, 1930 m. kovo 10d.). Taigi, kadangi Ib klasės mokinės Gabija Gervytė, Viltė Kazlauskaitė ir Monika Valiūnaitė vasario 27 d. ddalyvavo Respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių konferencijoje „Tegul tas paukštis vis dar gieda man“, skirtoje J. Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti, vykusioje Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, ir ten pristatė pranešimą „Mokykla, mokytojai, mokiniai- ryšiai, kurie nenutrūksta“, pasitaikė puiki proga parodyti darbą ir savo  draugams bei mokytojams. Kad tokia pamoka buvo labai reikalinga, kad ji pavyko, parodė kitą dieną vykusi tradicinė akcija-bėgimas „Tiltas iš praeities į dabartį“. 

Prie paminklo Prezidentui Kaziui Griniui susirikęs būrys gimnazistų ir prijaučiančių šiam gražiam renginiui jaunesnių bei vyresnių jų draugų, bendraminčių ir bičiulių po kelių iškilmingų sveikinimo žodžių  rikiuojasi- bėgimas prasideda. Kad vienuolika kilometrų yra daug, pasakys daugelis ir pabūgusių, ir išbandžiusių jėgas šioje trasoje. Patyrę bėgikai, o yra ne tik antrą ar trečią, bet ir penktą kartą dalyvaujančių akcijoje, sako, kad sunkiausi yra pirmieji du kilometrai. Aišku, atsirastų nesunkiai  ir tokių, kuriems šis kelias- joks išbandymas, tiesiog lengvas pasibėgiojimas. Buvo labai gražu ir smagu pamatyti bei suprasti, kad jauni žmonės- Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokiniai- stipraus kūno ir dvasios, draugiški, linksmi, vieningi. Geras žodis, patarimas, šypsena, skirti mažiau patirties ir  jėgų turinčiam bėgimo dalyviui, bendraklasės panėšėjimas ar draugiškas parisnojimas šalia, pasiūlymas pavargusiai mergaitei įsikibti į parankę ir visada puiki  nuotaika... Nežinia, ar jiems patiems tai neprimena J. Biliūno pasakojimo apie Laimės žiburį.

Gimnazijos bendruomenė, prisivirusi košės ir arbatos, prisismaigsčiusi vėjo malūnėlių, kantriai laukė savo didvyrių. Vos jiems pasirodžius, sveikinimo šūksniai ir muzika suskambo, vėl sveikinimo žodžiai pasiliejo. Rimti ir gražūs, save nugalėję stovėjo ant laiptų palypėję,  aukščiau  už visus,  penkiasdešimt penki akcijoje  „Tiltas iš praeities į dabartį“ dalyvavę gimnazistai, šauliai ir šauliukai, kiti drąsuoliai. O tada iš visų  krūtinių išsiveržė Lietuvos  himnas ir buvo suprasta, kad  tikrai svarbiausias žodis yra vienybė.

Gražaus ir tikrai šventinio laikotarpio būta mūsų, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus, gimnazijoje, kai laukėme Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Vasario  16-ąją, kai ruošėmės sutikti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį Kovo 11-ąją!

 Pasak Elsinoro princo Hamleto, po to tyla... Tikimės, kad tik dvi savaites.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos informacija

 

O jūs, vaikai, taip darykit, kaip gimnazistai daro

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, o Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Gražaus ir tikrai šventinio laikotarpio būta mūsų, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus, gimnazijoje, kai laukėme Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Vasario  16-ąją, kai ruošėmės sutikti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį Kovo 11-ąją. Mėnesio renginius vainikavo tradicinė akcija-bėgimas „Tiltas iš praeities į dabartį“, o pradėjo Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas 2020“, kurio I etape dalyvavo septyniolika II-III klasių mokinių. 

Vasario 13 d. klasės valandėlės buvo labai smagios, linksmos, net skanios,  nes jų metu vyko liaudiška  vakaronė! Mažiukai gimnazistai šoko trypė per penktą  pamoką,  didieji- per paskutinę, o šokių ir teatro mokytojos  Eglė ir Odeta  džiaugėsi galėdamos patrepsėti ir su vienais, ir su kitais! Lietuviško maisto pavalgę, lietuvių liaudies šokių ir žaidimų kitus pamokinę  ir patys išmokę,  visi sykiu Lietuvą valstybės atkūrimo dienos proga pasveikinę gimnazistai, sotūs ir laimingi, sugrįžo į pamokėles.

Vasario 15 d. gimnazijos pirmokai ir  IIa klasės mokiniai susipažino ir susidraugavo  su  skautais ir visi sykiu sudalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtame žygyje. Gausus būrys miškais į Bagotąją, paskui į Višakio Rūdą nukeliavo, o vakarop į Kazlų Rūdą jau parvažiavo. Tikėtina, kad šis  pasivaikščiojimas bus  tradicinis, nes skautų vadė Audronė sugeba suburti šimtinius bendrakeleivių būrius, poros dešimčių su kaupu kilometrų kelią ir mokytojai, ir mokiniai  sėkmingai įveikė, o tie žmogeliai, kurie patingėjo ir liko namie,  paskui nagus graužė.

Vasario 28 d. Nacionalinis diktantas rašytas ir gimnazijoje! Visi ketvirtokai, lietuvių kalbos žinias norintys pasitikrinti mokytojai bei  mokiniai sėdo į suolus ir rašė  B. Jonuškaitės specialiai šiai progai sukurtą pasakojimą „Milinė“. Džiugu, kad tiek daug  dalyvių (92 gimnazistai ir 2 mokytojos) atsirado, kad  išklausė tikrai gražų tekstą, pabandė (gal pirmą ir paskutinį sykį rašė), nepabūgo ir  išbandė save, kad pritarė iniciatyvai, palaikė organizatorius.

Kovo 3 d. I-II klasių mokiniai dalyvauja pilietiškumo pamokoje-susitikime su knygos „Kalinio riba“ ir dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ autoriumi Pauliumi Saudargu.  Ko gero, susitikti su Seimo nariu ir klausyti, ką ir kaip jis dirba, gimnazistams būtų neįdomu, bet pabendrautisu žmogumi, kuris knygą sugeba parašyti, dokumentinį filmą sukurti, pasakoja apie karą, pokarį, tremtį, tikrai verta.  Neprailgo susitikimo  su P. Saudargu laikas, o už teisingus atsakymus  dovanų gautos knygos, aišku,  bus perskaitytos, pilietiškumo pamoka išmokta.

Vasario pradžioj dailės mokytojai O. Janauskienė ir V. Aputis paskelbė apie  kūrybinių darbų konkurso „Ką man reiškia laisvė“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-osioms metinėms paminėti, organizavimą. Nuo sumanymo iki rezultato, kuris tenkintų autorių ir įkvėptų žiūrovą, prabėga ne viena valanda, diena. Taisoma, tobulinama ir pagaliau  kovo 9 d. vienoje iš gimnazijos parodų  erdvių eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai. Tapybos, grafikos, piešimo, koliažo technika atlikti mūsų gimnazistų  kūriniai džiugina akį, liudija Lietuvos laisvę ir jos vaikų talentą.

Tą pačią kovo 9 d. visiems gimnazistams pradeda pamoka „Lietuvos Nepriklausomybės belaukiant“, nes imta ir apsižiūrėta, kad nemokama Lietuvos himno giedoti... Nei kaip, nei kodėl, nei apie ką...   Pilietiškumo pagrindų mokytoja Audronė Pranskevičienė kalbėjo ne tik apie Vinco Kudirkos sukurtą „Tautinę giesmę“, apie kitų šalių himnus, bet ir apie mus pačius- nemokančius, nežinančius, bet norinčius ir galinčius būti vieningais, mylinčiais,  savo šalimi besididžiuojančiais žmonėmis. Mišraus vokalinio ansamblio ir visų gimnazijos mokinių bei  mokytojų sugiedotas Lietuvos  himnas  dar niekada taip darniai čia  nebuvo skambėjęs!  Pasirodo viskas įmanoma, tik reikia prabilti.

Tai pačiai nuotaikai tiko ir prisimintas poetas Justinas Marcinkevičius, gimęs rytoj (tiesa, 1930 m. kovo 10d.). Taigi, kadangi Ib klasės mokinės Gabija Gervytė, Viltė Kazlauskaitė ir Monika Valiūnaitė vasario 27 d. ddalyvavo Respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių konferencijoje „Tegul tas paukštis vis dar gieda man“, skirtoje J. Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti, vykusioje Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, ir ten pristatė pranešimą „Mokykla, mokytojai, mokiniai- ryšiai, kurie nenutrūksta“, pasitaikė puiki proga parodyti darbą ir savo  draugams bei mokytojams. Kad tokia pamoka buvo labai reikalinga, kad ji pavyko, parodė kitą dieną vykusi tradicinė akcija-bėgimas „Tiltas iš praeities į dabartį“.

Prie paminklo Prezidentui Kaziui Griniui susirikęs būrys gimnazistų ir prijaučiančių šiam gražiam renginiui jaunesnių bei vyresnių jų draugų, bendraminčių ir bičiulių po kelių iškilmingų sveikinimo žodžių  rikiuojasi- bėgimas prasideda. Kad vienuolika kilometrų yra daug, pasakys daugelis ir pabūgusių, ir išbandžiusių jėgas šioje trasoje. Patyrę bėgikai, o yra ne tik antrą ar trečią, bet ir penktą kartą dalyvaujančių akcijoje, sako, kad sunkiausi yra pirmieji du kilometrai. Aišku, atsirastų nesunkiai  ir tokių, kuriems šis kelias- joks išbandymas, tiesiog lengvas pasibėgiojimas. Buvo labai gražu ir smagu pamatyti bei suprasti, kad jauni žmonės- Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokiniai- stipraus kūno ir dvasios, draugiški, linksmi, vieningi. Geras žodis, patarimas, šypsena, skirti mažiau patirties ir  jėgų turinčiam bėgimo dalyviui, bendraklasės panėšėjimas ar draugiškas parisnojimas šalia, pasiūlymas pavargusiai mergaitei įsikibti į parankę ir visada puiki  nuotaika... Nežinia, ar jiems patiems tai neprimena J. Biliūno pasakojimo apie Laimės žiburį.

Gimnazijos bendruomenė, prisivirusi košės ir arbatos, prisismaigsčiusi vėjo malūnėlių, kantriai laukė savo didvyrių. Vos jiems pasirodžius, sveikinimo šūksniai ir muzika suskambo, vėl sveikinimo žodžiai pasiliejo. Rimti ir gražūs, save nugalėję stovėjo ant laiptų palypėję,  aukščiau už visus,  penkiasdešimt penki akcijoje  „Tiltas iš praeities į dabartį“ dalyvavę gimnazistai, šauliai ir šauliukai, kiti drąsuoliai. O tada iš visų  krūtinių išsiveržė Lietuvos  himnas ir buvo suprasta, kad  tikrai svarbiausias žodis yra vienybė.

Gražaus ir tikrai šventinio laikotarpio būta mūsų, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus, gimnazijoje, kai laukėme Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Vasario  16-ąją, kai ruošėmės sutikti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį Kovo 11-ąją!

Pasak Elsinoro princo Hamleto, po to tyla... Tikimės, kad tik dvi savaites.

                                                            Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos informacija

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas