2015 m. balandžio mėnesį, per pavasarines mokinių atostogas, savivaldybės mokytojai pirmąsyk rinkosi į metodinę konferenciją-diskusiją „Sėkmingo mokymo (si) link“. Tuomet pranešimus skaitė: N. Surdokienė iš Antanavo pagrindinės mokyklos, R. Akelaitienė iš Plutiškių gimnazijos,  A. Zavistauskas iš Jankų pagrindinės mokyklos, A. Ališauskas iš Valdorfo progimnazijos, V. Staugaitienė ir A. Gudynienė iš Bagotosios pagrindinės mokyklos, I. Karosevičienė ir N. Kulikauskienė iš Kazio Griniaus gimnazijos. Buvo įdomu ir naudinga, tad nuspręsta susitikti kasmet ir kviestis mokytojus iš visų Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų.

Kaip tarė, taip ir padarė ir šių metų vasario 18 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje vyko jau šeštoji „Sėkmingo mokymo (si) link“ konferencija. Šiemet sulaukta ne tik labai gausaus būrio savivaldybės mokyklų mokytojų, bet ir viešnios iš Prienų – „ Žiburio” gimnazijos direktorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė I. Kačinauskienė auditorijai pristatė pranešimą „Susitarimų kultūros formavimas siekiant mokinio atsakomybės mokytis. Kaip rasti/patirti mokymosi džiaugsmą įvairių dalykų pamokose?“.

Sutikti su kava darbingai nusiteikę konferencijos dalyviai susiriko į salę, kur sveikinimo žodžius jiems tarė gimnazijos direktorė I. Raulinaitienė, Kazlų Rūdos savivaldybės meras M. Varaška, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja B. Zaveckienė. Svečiams atsisveikinus prasidėjo darbas. Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorės pora valandų trukęs pranešimas neprailgo, nes ir tema pasirinkta aktuali, ir patirties nemažai prikaupta, taigi yra kuo pasidalinti, ir auditorijai neleista nuobodžiauti – turėjo ne tik klausyti, bet ir savo nuomonę išsakyti, užduotis atlikti, patarimus ir išmintį į galvą dėti. Apie mokytojo meistrystę, tarpusavio ryšių  mokyklos bendruomenėje svarbą, klasės bendrabūvio taisyklių formavimą, palankią bendravimui ir mokymuisi aplinką, siekiamybę, pastangas ir galimybę patirti mokymosi džiaugsmą bei kitas mokyklos gyvenimo aktualijas kalbėjo pranešėja, dūmojo susikaupusi auditorija. Juk mokytis reikia visą gyvenimą, o jei nesimokysi, tai ir nereikalingas šiame pasaulyje būsi! Mokytojai siekia mokslo aukštumų, gilina savo žinias. Štai pernai A. Ališauskienė, D. Dabrilienė ir D. Vaišnorienė sėkmingai užbaigė projekto „Lyderių laikas 3“ magistrantūros studijų „Švietimo lyderystės“ programą, šiemet dar dvi lyderės  gavo diplomus: I. Černiauskienė ir L. Papečkienė.

Po pertraukos kalbėjo viena iš jų – Kazlų Rūdos seniūnė, projekto „Lyderių laikas 3“ Kazlų Rūdos savivaldybės kūrybinės komandos narė I. Černiauskienė. Ji supažindino su savo magistro darbu „Organizaciniai ir asmeniniai veiksniai, lemiantys mokytojų lyderystę: mokytojų ir vadovų požiūris“. Reikalauti iš savęs daugiau negu iš kitų, būti pavyzdžiu bendruomenės nariams, užmegzti dialogą ir kitų patarimų remdamasi savo tyrimu, kuriame dalyvavo 7 vadovai ir 7 mokytojai, pateikė pranešėja.

Su Kompetencijų vertinimo aplankų, kurių tikslas padėti mokiniui organizuoti savo mokymą  ir suteikti galimybes pažinti save naudingumu supažindino Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja E. Valinskienė pristačiusi pranešimą „Kompetencijų „kuprinė“.

 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja N. Matusevičienė pasidalino pamokų kitose erdvėse, integruotų pamokų, tiesiog kitokių pamokų vedimo patirtimi ir  privalumais. Pasak pranešėjos, tai užtikrina gilesnį konteksto išmanymą, ugdo kritinį mąstymą, žadina susidomėjimą mokomuoju dalyku, iniciatyvumą, aktyvina mokinius savarankiškai kūrybinei veiklai.

Lopšelio-darželio „Pušelė“ logopedės, specialiosios pedagogės N. Venčkauskienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos E. Baltrušaitienės pranešimas „Inovacijų kūrimas ir panaudojimas bendradarbiaujant“ supažindino su komandinio darbo privalumais. Pažintis su muzika, kalba, šokiu, prasidėjusi darželyje, lydi žmogų visą gyvenimą, todėl svarbu, kad toji pradžia būtų sklandi, nuoširdžių specialistų bendromis pastangomis palydėta.

Po Plutiškių gimnazijos mokytojų pranešimo „Formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermė“ konferencijos dalyviai jautėsi tarsi paviešėję draugiškoje bendruomenėje. Šv. Agotos diena, abiturientų susiėjimai, tenisas per pertraukas, savarankiškas mokymasis groti dovanotu pianinu, pilietiškumo pamokos, Užgavėnės, Ožio diena ir daugybė kitų renginių kaimiškoje gimnazijoje vyksta nuolatos. Muzikos mokytoja metodininkė R. Kazakevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja L. Naginionienė ir tikybos vyresnioji mokytoja R. Šiugždinienė tiesiog puikiai pristatė Plutiškių gimnaziją!

Paviešėti į Antanavą gūsiu nunešė priešmokyklinio ugdymo pedagogė E. Radzevičienė. Apie bendradarbiavimą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, energiją ir ugnį, kurios reikia imantis organizuoti įdomią ir įtraukiančią veiklą. Apie renginius „Šokių diena“, „Vaikystės fiesta“, „Skaitome vaikams“ ir dar daug visko sužinojo konferencijos dalyviai.

Paskutinis buvo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos anglų kalbos vyresniosios mokytojos E. Rubakhos pranešimas „Tobulėjame keliaudami“. Jis priminė 2017–2019 metais vykdytą tarptautinį projektą. Gimnazistai, dalyvavę projekto darbe, pažino ne tik svečias šalis, bet ir Lietuvą, nes reikėjo kurti filmukus ir juos pristatyti, gilino anglų kalbos žinias, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Be abejonės, patobulėjo visapusiškai.

Ryte, kai registravosi, konferencijos dalyviai gavo renginio programas, kurių kitoje pusėje buvo prašyta  ne tik klausyti pranešimų, bet ir pasižymėti pagrindines mintis, kurios vertingos darbe ir gali būti pritaikomos praktiškai. Primarginti lapai su pagrindinėmis aktualiomis tezėmis įkvėps naujiems darbams, iššūkiams, atvers naujas temas septintajam „Sėkmingo mokymo (si) link“ žingsniui. Yra iki jo apie ką galvoti ir ką veikti.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos informacija

konf2

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas