Mokinių priėmimo į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus  gimnaziją
tvarka
Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. kovo 28 d. Nr. TS IV (15) – 1458  „Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija vykdo priėmimą
į pirmą – ketvirtą  gimnazijos klasę 2019-2020 m.m.
 
I ETAPAS
 
PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS
 
NUO 2019 M. BALANDŽIO 1 D.  IKI GEGUŽĖS 3 D.
PRIIMAMI  PRAŠYMAI  MOKYTIS  KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOJE
 
1. Priėmimo tvarka į pirmą - antrą gimnazijos klasę
Asmuo, pageidaujantis mokytis pirmoje – antroje gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui pateikia:
  • prašymą ir  vieno iš tėvų (globėjų)  raštišką sutikimą; (1 priedas)
  • pirmo pusmečio įvertinimus, su mokyklos antspaudu, mokyklos direktoriaus ir  klasės vadovo parašu.

2. Priėmimo tvarka į trečią gimnazijos klasę

Asmuo, pageidaujantis mokytis trečioje gimnazijos klasėje  gimnazijos direktoriui pateikia:
  • prašymą; (2 priedas)
  • paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą.
3. Priėmimo tvarka į ketvirtą  gimnazijos klasę
 
Asmuo, pageidaujantis mokytis ketvirtoje gimnazijos klasėje  gimnazijos direktoriui pateikia:
  • prašymą; (2 priedas)
  • įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • vieną nuotrauką 3x4
  • paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą.
 
Dokumentai priimami ir registruojami gimnazijos raštinėje   nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki gegužės  3 d.
Raštinės darbo laikas nuo 9 – 12 val. ir nuo 13 – 16 val.,  tel.  8 343 68029
Adresas:  Atgimimo g., 1  Kazlų Rūda
                                          
II ETAPAS
 
SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS
 
Mokymosi sutartys pasirašomas 2019 M. BIRŽELIO 20-28 D. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje.
Asmuo, pageidaujantis mokytis 1-2 gimnazijos klasėje, atvykęs pasirašyti mokymosi sutartį, priėmimo komisijai pateikia:
1.nustatytos formos pažymėjimo, apie pagrindinio ugdymo  programos pirmos dalies baigimą, originalą;
2.asmens  tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.vieną nuotrauką 3x4;
4.specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Asmuo, pageidaujantis mokytis 3 – oje  gimnazijos klasėje  atvykęs pasirašyti mokymosi sutartį, priėmimo komisijai pateikia:
 
1.pagrindinio ugdymo baigimo  pažymėjimo originalą;
2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.vieną nuotrauką 3x4;
4.pažymą iš savo mokyklos apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį.          
 
III ETAPAS
 
MOKINIŲ  PRIĖMIMAS  Į  LAISVAS  VIETAS
 
Nuo 2019 m. rugpjūčio 1d. iki rugpjūčio 30d. vyks mokinių priėmimas į laisvas vietas.
Pastaba.  Informacija dėl priėmimo į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją teikiama telefonu   8343 95039.
_____________________
 
 

PRAŠYMO FORMA 1 - 2 kl.

PRAŠYMO FORMA 3 - 4 kl.

 
 
 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas