Š.m. kovo 16 dieną Kaune vyko Eilinis Lietuvos Skautijos  vadovų suvažiavimas. Suvažiavime buvo pristatoma LS 2018 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, kurias pateikė Vyr. skautininkė Ieva Brogienė, LS strategijos 2019-2022 metams pristatymas, LS Tarybos narių rinkimai, LS atnaujintos jaunimo programos pristatymas.

Į savo draugovę mes parvežėme daug svarbios informacijos apie ateinančių metų ir artimiausius skautiškus renginius, stovyklas.

Manau, kad mūsų draugovės skautams užteks jėgų ir entuziazmo gyventi tikrą skautišką gyvenimą.

Draugovės draugininkė Audronė Pranskevičienė

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas