Šiuos naujus mokslo metus Kazlų Rūdos Kazio Griniaus skautų draugovė pradėjo žygiu – „Rudens žygis“.

Žygis nuo Kazlų Rūdos iki Bagotosios miestelio prasidėjo šeštadienį, rugsėjo 23dieną 11 val. Jame dalyvavo 34 Kazio Griniaus draugovės skautai, iš kurių 15  Kazlų Rūdos pradinės mokyklos mažųjų skautukų. Mažiesiems ir jų vadovei mokytojai Ginai Girdvainienei šis žygis buvo pirmasis. Kad būtų linksmiau ir smagiau keliauti, prie mūsų draugovės prisidėjo Kybartų „Kęstučio ir Birutės“ draugovės skautai ir jų vadovė Vilija Stasaitienė.

Žygio vedlys - brolis Paulius. Jam talkino skautas brolis Dovydas. Maršrutas puikus, oras nuostabus (dangus mus tiesiog lepino)... o miško viduryje lauželis dega, dūmelis rūksta..... Tai sesė Vita Gudynienė su savo Bagotosios mokyklos skautais jau laukia žygeivių.... Draugiškai puolėme skautišką sriuba virti, dešreles kepti....  Pietauti miške geroj kompanijoj, tiesiog stebuklas...

   Pasistiprinę iškeliavome toliau. Sustodami atsigerti ir trumpai pailsėti, skautai pasiekė Bagotosios bažnyčios šventorių, kuriame laukė brolis kun. Vidmantas Striokas.

Žygio kulminacija- 3 kandidatės davė skauto įžodį. Jos pasižadėjo tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skautų priesakus. Svečias iš Kybartų užsirišo patyrusio skauto kaklaraištį.

Išlydėję svečius į traukinių stotį, mes dar aplankėme senovinių daiktų muziejų , kurį Bagotojoj įkūręs S.Sakalauskas.

Sugrįžę į miestelio centrinę aikštę, labai džiaugėmės išvydę geltonuosius gimnazijos ir pradinės mokyklų autobusiukus, kurie mus sveikus, linksmus ir laimingus parvežė į Kazlų Rūdą.  Vis dėlto 15km. pėsčiomis -  ne kiekvienos dienos maršrutas.

Sesė Audronė Pranskevičienė
Kazio Griniaus draugovės draugininkė
 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas