Jau treti metai, mokinių pavasario atostogų metu, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija sukviečia savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojus į metodinę konferenciją ,,Sėkmingo mokymo(si) link“.

Permainos švietimo sistemoje, nuolat kintantys reikalavimai, naujo požiūrio ir komunikavimo būdų reikalaujanti mokinių karta, kelia nemenkus iššūkius visai švietimo bendruomenei. Tik nuolat gilindami savo kompetencijas, efektyviai bendradarbiaudami ir dalindamiesi patirtimi, galime juos priimti ir siekti užtikrintai geresnę mokymo(si) kokybę. Noras burti visą švietimo bendruomenę, ieškoti konstruktyvaus bendradarbiavimo galimybių, ir tapo stimulu organizuojant  konferenciją.

Bendradarbiavimo svarbą, renginio pradžioje, akcentavo ir konferencijos dalyvius sveikinusios Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Beta Zaveckienė bei Kazio Griniaus gimnazijos direktorė Irena Raulinaitienė.

Šiais metais konferencijos ašimi tapo lektorės, humanistinės pedagogikos psichologės, švietimo ekspertės, Ramunės Murauskienės pranešimas, tema - ,,Šiuolaikiniams vaikams reikia šiuolaikinio mokytojo“. Lektorė, diskutuodama su auditorija, išsigrynino esminius dabartinės naujosios kartos bruožus, ir įtaigiai, emocionaliai bendraudama su konferencijos dalyviais, aptarė veiksmingiausius būdus bei priemones, kurie padėtų užmegzti ryšį ir siekti kryptingo rezultato, dirbant su šiuolaikiniais vaikais.

Antrojoje konferencijos dalyje, savo gerąja patirtimi pasidalino Bagotosios pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Vida Meiluvienė ir Kazlų Rūdos ELMOS progimnazijos direktorė Daiva Šalkevičienė. Kalbėtojos dalijosi savo praktine patirtimi, atrastais veiksmingais bendravimo būdais su skirtingų amžiaus grupių mokiniais. Pasidžiaugė ir pristatė savo ugdytinių kūrybinius darbus.

Trečioji renginio dalis, kurią moderavo Kazio Griniaus gimnazijos psichologė Joleta Norkienė, buvo skirta aktyviai diskusijai, ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų šiuolaikinėje mokykloje. Visi konferencijos dalyviai, išsiskirstę grupėmis, aptarė aktualiausias, ugdymo procesą įtakojančias, problemas ir pristatė galimus jų sprendimo būdus.

Pabaigoje visi konferencijos dalyviai buvo sukviesti į bendrą ratą trumpai refleksijai. Mokytojai džiaugėsi pozityvia atmosfera, renginio struktūrine įvairove ir, svarbiausia, prasmingomis, tikrai praversiančiomis kasdienėje praktinėje veikloje, įgytomis žiniomis. Bendru sutarimu buvo nuspręsta konferenciją organizuoti ir kitais metais.

Gimnazijos metodinė taryba

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas