Mūsų gimnazija yra atrinkta dalyvauti bandomajame tarptautinio penkiolikmečių tyrimo  -  PISA testavime.

Kas yra tyrimas PISA ?

Tai  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic

Co-operation and Development (OECD)) vykdomas tarptautinis penkiolikmečių  tyrimas (Programme For International Student Assessment(PISA), kuris padeda įvertinti bebaigiančių privalomąjį ugdymą mokinių sukauptas žinias ir išvystytus gebėjimus, reikalingus visaverčiam dalyvavimui visuomenės gyvenime

Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti penkiolikmečių žinias ir gebėjimus gamtamokslinio, matematinio raštingumo ir skaitymo gebėjimų srityse bei palyginti juos su kitų šalių to paties amžiaus jaunuolių pasiekimais. Tyrimas akcentuoja ne mokinių gebėjimą atkurti žinias, o gebėjimą tomis žiniomis naudotis.

Šiai metais vykdomas jau šeštasis tyrimo ciklas nuo 2000 m., kuriame dalyvauja daugiau nei 70 šalių. Lietuva šiame tyrime alyvauja nuo 2004 metų.

 Bandomasis šio tyrimo ciklo testavimas vyks 2014 m., o pagrindinis testavimas – 2015 m.

Pagrindiniai tyrimo bruožai yra šie:

  • tai didžiausias pasaulyje tarptautinis švietimo tyrimas;
  • jis tiria maždaug 15 metų mokinius;
  • jis padeda įvertinti mokinių pasiruošimą suaugusiųjų gyvenimui;
  • juo įvertinami mokinių skaitymo gebėjimų, matematinio raštingumo ir gamtamokslinio raštingumo pasiekimai;
  • jis renka kontekstinę informaciją apie švietimo praktikas dalyvaujančiose šalyse.

Atlikti šį mokinių pasiekimų vertinimo tyrimą yra svarbu, kadangi tyrimo rezultatus galima panaudoti siekiant šių tikslų:

  • sužinoti, kiek Lietuvos mokiniai yra pasirengę mokytis baigę pagrindinę mokyklą;
  • padėti mokykloms, švietimo organizacijoms ir valdžios įstaigoms nustatyti sritis, kurias reikia tobulinti;
  • palyginti skirtingų šalių mokinių mokymo(si) rezultatus ir mokymo(si) aplinką.

Plačiau apie tyrimą prašome skaityti  OECD internetiniame puslapyje: http://www.pisa.oecd.org. ir www.nec.lt (skyrelyje mokinių pasiekimų tyrimai)

Gimnazijoje tyrimas vyks gegužės 6 ir 7 dienomis.

Tyrime dalyvauja atsitiktinės atrankos būdu atrinkti  43 gimnazistai, gimę 1998 m.

OECD PISA tyrimą vykdo Nacionalinis švietimo centras.                                               

Pastaba dėl konfidencialumo:

Visi tyrimo metu surinkti duomenys yra griežtai konfidencialūs. Nė vienoje tyrimo ataskaitoje nebus minimas joks kokretus asmuo ar mokykla.

Gimnazijos informacija

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas