Gimnazistų ilgai lauktas, projekto „Bendraukim ir būkim kartu“  dalyvių ir jų vadovių Danutės Šimienės ir Inetos Peknerienės pakviestas Kaziukas pagaliau per pačias Gandrines sugrįžo.

Kantriai visus metus lauktas, nes pernykštis žygis puikiai  pavyko, šįkart šaunuolis buvo dar linksmesnis, dar nagingesnis, dar spalvingesnis. Šventės organizatoriai tuo visi, kaip reik tikriems gaspadoriams, iš anksto vislab taisyt ir provyt sukosi greitai. Umaru  sulėkė iš klasių suolai ir tapo prekystaliais, kožna čėsnyj dalyvaujanti gimnazistė lietuviškai susiglamžė.

Vos muzikikė užgrajijo, kojos pačios kilnotis pradėjo, o ant prekystalių  mažiukų pyragiukų ir visų pyragų, keksiukių, sausainiukų ir kibinų kalnai išdygo. Ne vienas Kaziukas atžygiavo, o auksarankių moteriškaičių būrelis darbštuolio parankėsna įsikibęs atapėdino. Neįgaliųjų draugijos moterys,  kaip pridera grečnoms gaspadinėms, duonos kepalus beigi lašinių šmotus pasitiesę, kaupinas kašeles veltų obuolių bei pautų, mezginių, nėrinių, siuvinėtų atvirėlių prieg tam visokių kitokių pramonių tikt prisikrovę  mandravojo   irgi nuoširdžiai šypsodamosi šulnų vaikesčių laukė, o sulaukusios mandagiai pinigą traukti  bei jų gerą ragauti ragino. Vieni už kitus gražesni, kvapesni, švelniau   gomurį  glostyti žadantys  gardumynai bene labiausiai ir traukė gimnazistų akį. Tikriausia šventė prie bandelių prijunkusiems skonio receptoriams.

Smaguraut išsižioję bostrai tekini lėkė  vis prie kitos gaspadinės. Tos,  jauniklės ir kitokios, motės, gimnazijos bei savo stubų kuknėse prie rykų irgi skauradų ne vieną vakarą prarymojusios, Kaziukui pasisukiojus krykštė ir lalėjo, jogei taip spėriai išgaišo  gardumynų pilys, irgi jos pačios gali ik valiai palinksmint širdis  vėpsodamos į zabovas, puodus ir abrozus,  katrų šulmistras Vytas Aputis su savo vaikesčiais prasimanė. Ir aš ten buvau, visus prekes apžiūrėjau, pakilnojau, ką leido pauosčiau, pagyriau. Nepaprasta, pasak vieno Tomo, diena atėjo. Ir šeimininkai, ir svečiai puikūs pasitaikė. Kas spėjęs buvo išalkti iki mugės pradžios, jai išsiskirsčius kietą vėdarą glostė. Kas iktol nosį nukabinęs koridoriuj slampinėjo, po tam atviručių ir auskarų prisipirkęs ik debesų šokinėjo. Kožnas ir kiekvienas savo geležėlę rado, kožnas ir kiekvienas gardžių plyckų pririetęs, dovanų, zabovų bei visokio gero įsigijęs  garbino Sutvertojį, paleidusį į svietelį margą ir meistriuką Kaziuką, ir puikiai gyvenimą projektuoti sugebančius jaunikaičius, ir jų šulmistrus, ir grečnas gapadines - visus viežlybus lietuvnykus.

Įvyko, pavyko, lauksim kitąmet. Nepaprasta diena...

Viktoras Gimnazjus

 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas