Vasario 16 - oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Viena iškiliausių tautos istorijos datų. Visa Lietuva, kiekvienas lietuvis su pagarba ir pasididžiavimu mini šią dieną.

Į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją  paminėti valstybės atkūrimo dieną,  rinkosi mokyklų, kurioms suteikti pirmosios Nepriklausomos Lietuvos akto signatarų vardai, bendruomenių atstovai.

„Mums labai malonu, kad šią reikšmingą istorinę datą mes paminime kartu su Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos, Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos mokiniais ir mokytojais“ pradėdama renginį „Ir mes judinom žemę“,  kalbėjo gimnazijos direktorė Irena Raulinaitienė. „Gražu ir prasminga prisiminti ir pagerbti  Vasario 16 – osios akto signatarus, kartu su  akto signatarų vardais pavadintų mokyklų bendruomenėmis“, dalijosi mintimis direktorė.

"Aš patsai ir mano amžiaus žmonės galime jaustis be galo laimingais, kad mums teko pragyventi tie ilgi pasikeitimo etapai, po kurių iš užmaršties, pavergtos ir niekinamos tautos išaugome sau žmonėmis su drąsia pretenzija reikštis šiame pasaulyje ir tarti lygiai su kitais savo žodį, kaip laisvi su laisvaisiais. Ir mes judinome žemę!" šiais signataro  Jono  Vileišio žodžiais literatūrinį pasveikinimą pradėjo gimnazijos dramos būrelio nariai, kurie paruoštoje kompozicijoje kalbėjo tautos didžiavyrių, akto signatarų mintimis.

Lietuvos Taryba 1918 metais vasario 16 dieną pasirašo Lietuvos nepriklausomybės aktą, kuriuo deklaruotas valstybingumo atkūrimas.

„Lietuvos taryba, tai 20 žymių tautos vyrų – drąsių, ryžtingų, atlikusių daug reikšmingų darbų, kuriant ir stiprinant mūsų valstybę. Visų jų likimai ir gyvenimai skirtingi, tačiau jie visi  savo veiklą ir darbus skyrė Lietuvai.

Šiandien, šiame renginyje, mes turime galimybę prisiminti ir plačiau susipažinti su keleto signatarų veikla ir gyvenimu“, kalbėjo renginio vedantieji  Diana ir Ąžuolas.

Istoriniu pranešimu, „Vasario 16 – osios aktas – lietuvių tautos lūkesčių ir politinių siekių įprasminimas“, istorinę renginio dalį pradėjo Arūnė Makarevičiūtė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos gimnazistė.

Apie tautos patriarchą Joną Basanavičių pranešimą ”Daktaras Jonas Basanavičius“ pristatė Martyna Beinarytė ir Gabrielė Blekaitytė, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinės.

„Tauta ir žemė manyje“ – šiame pranešime, kurį pristatė Greta Malijauskaitė ir Justina Bradūnaitė, Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos abiturientės, prisiminėme mūsų kraštietį, signatarą Praną Dovydaitį.

Apie Antano Smetonos veiklą pranešime „Antanas Smetona lemtingais 1940 metais“ kalbėjo Gabrielė Usonytė,  Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistė.

Jauniausia renginio dalyvė, septintos klasės mokinė,  Emilija Kutkevičiūtė, iš Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos, mus  supažindino  su signataru Jonu Vileišiu.

Be to, Emilija kalbėjo, kad jai labai malonu buvo atvykti į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus  gimnaziją, nes ji turi giminystės ryšių su Prezidentu Kaziu Griniumi, o netoliese gyvena ir jos giminaičiai.

Įdomių faktų sužinojome apie signatarą Joną Vailokaitį, kurio veiklą pristatė  Ramunė Karpavičiūtė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokinė.

Po kiekvieno pranešimo į sceną kilo mokyklų meniniai kolektyvai, kurie mums  visiems dovanojo skambias dainas. Skambėjusios dainos buvo tik lietuviškos,  skirtos Lietuvai ir apie Lietuvą, tai suteikė renginiui išskirtinį emocinį atspalvį.

Po renginio,  svečiai ir mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai,  valandėlę praleido susipažindami su gimnazija ir  bendraudami prie arbatos puodelio.

Įdomūs pranešimai, pagilintos istorinės žinios, prisiminti svarbūs istoriniai įvykiai ir žmonės, prasmingai paminėta valstybės atkūrimo diena,  suburti draugėn įvairių mokyklų mokiniai, užmegzti gražūs bendradarbiavimo ryšiai – tai buvo šio renginio tikslas. Jis, visų šio susitikimo dalyvių dėka, įgyvendintas.

„Ko laukia tauta iš savo jaunimo? Ji laukia, kad tikrai mokytųsi ir auklėtųsi, ir neštų šviesą savo kraštui“ (Antanas Smetona)

Tokį jaunimą mes matėme šiame renginyje, tikime, kad  toks  jaunimas auga ir augs mūsų Lietuvoje.

Vaida Juškienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas