Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos gimnazistų mintys,  minint Laisvės gynėjų dieną

„Ką norėčiau pasakyti žuvusiems už Lietuvos laisvę“

„...Jei tik jie prabiltų.... Išklausyčiau kiekvieną jų pasakytą žodį ir išgyvenčiau kartu su jais. Padėkočiau jiems už jų meilę Tėvynei, už ryžtą ir pasiaukojimą.

  Sausios 13 – ta mums visada primins tas kupinas nerimo, nežinios ir laukimo dienas, paženklintas krauju.

Šiandien mes esame laisvi dėka tų drąsių ir ryžtingų žmonių, kurie Sausio – 13 ąją saugojo parlamentą,televizijos bokštą  ir kitus objektus. Jie mums suteikė galimybę gyventi taip kaip norime. Drąsiai reikšti savo mintis ir be baimės tarti Lietuvos vardą.“

„Norėčiau paspausti Jums ranką ir padėkoti, kad pasiaukojote dėl Tėvynės laisvės.

Būčiau buvęs tuo laiku, būčiau lygiai taip pasielgęs.“

„Jūs nutiesėte kelią į nepriklausomą Lietuvą, kurioje  dabar gyvename laisvi. Norėčiau padėkoti už Jūsų drąsą ir pasiaukojimą. Jūs parodėte, kokie stiprūs ir mylintys savo Tėvynę yra lietuviai.”

„Kiekvienas esame dėkingi Jums už apgintą Nepriklausomą Lietuvą. Norėčiau su Jumis pakalbėti  ir pasakyti, kad Jūs esate mūsų didvyriai.

Žinau, Jūs norėtume šiandien justi paukščių čiulbesį, pavasario kvapą, laisvos Lietuvos alsavimą.

Mes tuo galime džiaugtis ir esame Jums dėkingi už tai.“

„1991 metų sausio 13 – oji diena yra labai svarbi visai Lietuvai, jos istorijai. Tą dieną lietuviai įrodė, kad mes esame stiprūs, mums nereikalingi ginklai, kad nugalėti, mes galime nugalėti meile ir atsidavimu Lietuvai.

Labai norėčiau padėkoti visiems, kas tada kovojo ir žuvo. Tie žmonės, kurie paaukojo savo gyvybę yra mūsų tautos didvyriai. Mes Jumis didžiuojamės, saugojam ir gerbiam Jūsų atminimą.“

„Laisvė yra kiekvienos tautos ir žmogaus vertybė.  1991 metais sausio 13 ąją Lietuvos gyventojai atkakliai gynė Lietuvos laisvę. Norėčiau padėkoti tiems, kurie stengėsi suteikti galimybę kitiems gyventi nepriklausomoje Lietuvoje.“

„Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už ryžtą, drąsą, patriotizmą, ginant  savo gimtąją žemę“

„Didelis didelis ir neapsakomas AČIŪ!”

Norėčiau padėkoti žuvusiems ir gynusiems Lietuvos laisvę, kad gyvenu Nepriklausomoje Lietuvoje.”

 “Norėčiau padėkoti, kad mūsų kartai suteikėte galimybę gyventi laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Paaukoti savo gyvybę vardan tautos yra didvyriška”

„Dėkoju Jums visiems ir taip norėčiau susipažinti su kiekvienu iš Jūsų.”

„Visų pirma aš Jums norėčiau atiduoti pagarbą už pasiaukojimą, už meilę Tėvynei ir už laisvą Lietuvą.”

„1991 m. sausio 13 – ta diena. Net nenumanau, kaip Jūs turėjote jaustis. Kariai su ginklais, tankai. automatai.

Keturiolika išrinktųjų, kurių kraujas išlaisvino Lietuvą. Mes per amžius minėsime Jus – žuvusius dėl tautos.

Gaila, kad dabar mūsų mūsų Lietuvoje tiek daug egoizmo ir apsileidimo. Bet mes mylim savo Tėvynę ir kursime ją dar  gražesnę.”

„Didžiausia garbė ir pagarba Jums, kurie didvyriškai pasiaukojote dėl Lietuvos. Prieš didingą Jūsų pasiaukojimą niekas nežinojo nei Jūsų vardų, nei pavardžių. Jūs esate didvyriai ir herojai.”

„Net ir šiais laikais pasiaukojimas yra viena iš svarbiausių vertybių. Tačiau retas kuris šiandien paaukotų gyvybę dėl laisvės, dėl Tėvynės.

Sausio  13 – tosio įvykius turime prisiminti ne tik tam  skirtu laiku, žmones, kurie praliejo kraują dėl Tėvynės, pagerbti ne tik tada kai ateina ši diena, o pagalvoti, prisiminti, pagerbti ir bent mintyse pasakyti ”ačiū” visada.”

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas