MOKINIŲ  PRIĖMIMAS Į PIRMĄ – KETVIRTĄ  KAZLŲ RŪDOS
KAZIO GRINIAUS  GIMNAZIJOS KLASĘ 2013/2014 MOKSLO METAIS
 
1. Priėmimo tvarka į pirmą – antrą gimnazijos klasę:
 
Asmuo, pageidaujantis mokytis pirmoje – antroje gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui pateikia:
 
* prašymą ir  vieno iš tėvų (globėjų)  raštišką sutikimą;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
vaiko sveikatos pažymėjimą;
vieną nuotrauką 3x4.
nustatytos formos pažymėjimo, apie pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimą, originalą;
 
2. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas sutartimi.
3. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre (pagal užpildytą bendrų duomenų anketą)
 
2. Priėmimo tvarka į trečią – ketvirtą gimnazijos klasę:
 
1.Asmuo, pageidaujantis mokytis trečioje - ketvirtoje gimnazijos klasėje ir įgyti vidurinį išsilavinimą,   gimnazijos direktoriui pateikia:
 
prašymą;
įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
vaiko sveikatos  pažymėjimą;
vieną nuotrauką 3x4;
paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą.
 
2. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas sutartimi.
 
3.  Bendra informacija:

Dokumentai priimami ir registruojami gimnazijos raštinėje dviem  etapais:

I etapas iki  birželio 20 d.
 
II etapas – iki rugpjūčio 30 d.

Raštinės darbo laikas nuo 9 – 12 val. ir nuo 13 – 16 val.
Projektas dėl pirmų gimnazijos klasių  mokinių paskirstymo į klases skelbiamas birželio 21 d. gimnazijos I aukšto foje skelbimų lentoje.

Papildoma informacija:

Modulių  projektų, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo (būrelių) pasiūla 2013/2014 m.m  ir visa kita informacija  skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje (www.kaziogriniausgimnazija.lt)

Gimnazistų mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.

Būsimų pirmų gimnazijos klasių mokiniams uniformų primatavimas vyks:

Firma „Tometa“ (Kaunas) birželio 13 dieną nuo 9.00 val.

Firma „ Rūta“ (Marijampolė)  pagal individualų susitarimą

Pradinis įnašas 50 Lt.  Mergaitėms uniformos kaina apie 280 Lt, berniukams  - 200 Lt.

Išsamesnė informacija teikiama dokumentų priėmimo metu.
  

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas