Partizanas J. Lelešius -  Grafas rašė:

“Jūs užmiršite mus, be mes žūstantieji Jūsų prašome:

Mylėkite Tėvynę taip, kaip mes ją mylėjome. Neapvilkit mūsų už ką mes kraują liejome.“

Pokario partizanų kovos – vienas tragiškiausių ir heroiškiausių Lietuvos istorijos įvykių. Tačiau laikas nenumaldomai bėga pirmyn, vis labiau atitolindamas praeitį. Praeitį, kuri padėjo pagrindus šiandieninei mūsų laisvei. Todėl mes kasdien turime gaivinti istorinę atmintį ir nuolat puoselėti, saugoti svarbių tautos įvykių atminimą ir pagerbimą.

 Prisiminti dramatišką tautos likimo atkarpą, perpintą skausmu, praradimais, tačiau kupiną tvirtybės, laisvės siekio ir begalinio tikėjimo, analizuoti to laikmečio įvykius,  

gruodžio 7 dieną į respublikinę konferenciją „Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė aukos reikalauja“

(D. Glemžaitė),  Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje,   rinkosi svečiai iš visos Lietuvos.

Konferenciją organizavo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos gimnazistai, mokytojai ir  Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos Valdyba.

Tai jau trečioji Laisvės kovoms skirta konferencija organizuota gimnazijoje.

Konferencijoje dalyvavo LPKTB valdybos, skyrių nariai, Kazlų Rūdos savivaldybės vicemerė Ramutė Vinikienė, Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Beta Zaveckienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos gimnazistai, Kazlų Rūdos bendruomenės nariai.

Įžanginį žodį tarusi gimnazijos direktorė Irena Raulinaitienė kalbėjo: „konferencijos metu prisiminsime skaudžią Lietuvos istorinę tiesą – tremtis, partizaninį judėjimą, represijas. Didžioji dalis mūsų šeimų vienokiu ar kitokiu būdu tai yra patyrę. Tačiau metams bėgant mažėja amžininkų, kurie gyvai papasakotų apie skaudžius Lietuvai įvykius.

Šiandien mums, šioje konferencijoje, suteikta gyvenimo dovana prisiliesti prie gyvosios istorijos, pamatyti, išgirsti, pabendrauti su žmonėmis praėjusias, patyrusiais tremtinio, politinio kalinio, partizano dalią“.

Renginio dalyviai tylos minute pagerbė visų žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą. Gimnazistai prie paminklų Tremtiniams ir Tauro apygardos partizanams padėjo gėles ir uždegė atminimo žvakeles.

Konferencija prasidėjo teatrine miniatiūra „Kalbėjimas iš nebūties“, sukurta pagal partizanų kūrybą.(režisierė mokytoja O. Pučinskienė).Tai puikus gimnazistų kūrybinis darbas, paliekantis  gilų emocinį įspūdį, sugrąžinantis į pokario laikus, perteikiantis to laikmečio dvasią, partizanų išgyvenimus ir likimus.

Antroje konferencijos dalyje Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos gimnazistai  analizavo 1944 – 1953 metų pasipriešinimo istorijos laikotarpį.

Apie Lietuvos reokupaciją ir partizaninio karo pradžią, pranešimą skaitė gimnazistė Vyginta Gerulytė.

Gimnazistas Ernestas Janušaitis pristatė ryškiausius tautos pasipriešinimo sovietų režimui pavyzdžius.

Apie represinių struktūrų veiklą Lietuvoje kalbėjo gimnazistas Martynas Krikščiūnas, kuris savo pranešime pasakojo ir savo šeimos išgyvenimus patirtus pokario metais.

Gimnazistė Lolita Datenytė analizavo laisvės kovų reikšmę šiandien.

Po gimnazistų darbų pristatymo į sceną kilo to laikmečio amžininkai, buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai. Scenoje mes matėme gražius, spindinčiomis akimis,  santūrius, jau žilagalvius žmones, išgyvenusius tremtį, kalinimą,  patyrusius  partizaninio gyvenimo dalią, bet ir šiandien dar kupinus energijos, ryžto, noro dirbti ir veikti, matančius jaunuosiuose žmonėse daug potencialios, pozityvios jėgos, kursiančios Lietuvos ateitį.

Gimnazistai iš amžininkų lūpų išgirdo apie to meto žmonių išgyvenimus, patyrimus,  šiandienos realijų vertinimus, pastebėjimus.

Susidomėję klausėmės Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos Tarybos pirmininko, tremtinio  Jono  Puodžiaus, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos nario, politinio kalinio Edmundo Simanaičio pranešimų.

Poetine kalba į konferencijos dalyvius prabilo laisvės kovų dalyvis Aleksandras Juška.

Apie nuveiktus darbus įamžinat laisvės kovų atminimą Suvalkijos krašte, puoselėjant istorinę atmintį,  laisvės kovų istorijos kurso dėstymą mokyklose, kalbėjo Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos narys, tremtinys, Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojas Algimantas Lelešius.

Prisiminimais apie pokario metus dalijosi Kazlų Rūdos parapijos klebonas Ignas Plioraitis.

Konferencijos darbą apibendrino Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokytoja metodininkė Birūta Bujauskienė. Ji teigė, kad „ši konferencija visiems buvo naudinga ir prasminga. Vieniems ji priminė, kas išgyventa, savimi pernešta, kitiems davė žinių ir išminties. Svarbu, kad visi esame kartu: vieni pergyvenę sovietmečio baisumus, kiti – laisvos Lietuvos laisvi vaikai“ 

Padėkos žodį ir nuoširdžius palinkėjimus visiems konferencijos dalyviams tarė LPKTB pirmininkas Jonas Puodžius, kuris kartu LPKTB Valdybos pirmininku Vytu Miliausku gimnazijai padovanojo daug vertingų istorinių knygų apie tremtį, pokarį, žymius žmones.

Gimnazijos direktorė visos gimnazijos bendruomenės vardu padėkojusi už dovanas, svečiams prisiminimui įteikė gimnazistų sukurtus keramikinius suvenyrus.

Vaida Juškienė
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas