Jau daugiau kaip penkerius metus Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje organizuojama etnokultūrinė vaikų vasaros poilsio stovykla „Kupolė“. „Šiųmetė veikla orientuota į tai, ko turbūt labiausiai trūksta ir jaunimui, - bendruomeniškumą, - šypteli, o vėliau patikslina stovyklos vadovės. – Savaitė – minimalus laikas, bet siektinas tikslas ugdyti ne tik bendruomeniškumo jausmą ir tapatumą, bet ir domėjimąsi savo kraštu, puoselėjant etnokultūrą, formuojant socialinio, etninio, moralinio brendimo prielaidas ir vertybines nuostatas“.

Skaityti plačiau

SVEIKINAME !

2015-2016 mokslo metus  labai gerais pažymiais baigė:

Miglė Kaminskaitė 1b
Amanda Mockeliūnaitė 1b
Ineta Juodžbalytė 2c
Simona Budrevičiūtė 3a
Monika Stankevičiūtė 3a
Matas Vosylius 3a
Deimantė Zalagaitytė 3c
Paulina Rutkaitė 3c
Matas Pranskevičius 4a
Normanas Rimša 4c

S v e i k i n a m e  i r  d i d ž i u o j a m ė s !

2015-2016 mokslo metais geriausiai pamokas  lankė:

Rūta Balčiūnaitė 1b
Simona Klesevičiūtė 1b
Mindaugas Kereišis 3b
Geriausiai lankanti klasė – 1b.

S v e i k i n a m e !

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 70-ties metų jubiliejui buvo suorganizuotas mokinių dailės kūrybinių darbų konkursas.

Konkurso idėja - originali ir netradicinė – dailės kūrybiniuose darbuose įprasminti buvusių  gimnazijos mokytojų ir mokinių kūrybos eiles.

Skaityti plačiau

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai 2016 m. – ypatingi metai. Gimnazija švenčia 70-ties metų jubiliejų.

Šiai progai skirti renginiai seka vienas po kito. Nesenai viktorinoje konkurse „Septyniasdešimt gimnazijos istorijos paslapčių“ varžėsi esamų gimnazistų, mokytojų ir buvusių mokytojų komandos. Po savaitės į sportines varžybas rinkosi buvusių mokinių, esamų mokinių, tėvų ir mokytojų komandos.

Skaityti plačiau

Gegužės 17 dieną 100 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2-3 klasių mokinių praleido vienoje didžiausių įmonių Pabaltijyje UAB IKEA INDUSTRY LIETUVA, kurioje  gaminama medžio drožlių plokštė ir baldai. Šios įmonės iniciatyva buvo suorganizuotas puikus renginys mūsų gimnazistams, kurio metu jie turėjo galimybę ne tik susipažinti su pačia įmone, bet ir susitikti su KTU ir  Kauno kolegijos, aukštųjų  mokymo įstaigų, kuriose ruošiami medžio pramonės specialistai, atstovais.

Skaityti plačiau

Šių metų balandžio 29 dieną Kazlų Rūdos Kazio Griniaus ekologinio projekto „Ekotera“ nariai, suorganizavo akciją „30 metų po Černobylio katastrofos“. Suprasdami, kokią didelę žalą gamtai ir gyvų organizmų sveikatai bei tolimesniam jų egzistavimui padarė radioaktyvus jodas ir cezis, aptarėme šios katastrofos padarinius ir šią dieną. Norėdami prisidėti prie švarios aplinkos ir žmogaus sveikatos išsaugojimo, projekto nariai nusprendė mokyklos teritoriją praturtinti dekoratyviniais augalais, kurie ne tik puoš, bet ir kiekvieną minutę švarins aplinkos orą, mažins šiltnamio efektą atmosferoje, vis intensyviau likviduos katastrofos padarinius.

„Ekotera“  projekto nariai

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos projekto „Istoriniais atminties takais 9“ dalyviai balandžio 29 d. vyko į ekskursiją Tauro partizanų apygardos keliais Kazlų Rūdos savivaldybės miškuose. Tai buvo puiki, „gyva“ istorinė pamoka, įtvirtinat istorines žinias apie partizaninį karą Lietuvoje.

Skaityti plačiau

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos komanda dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų žaidynių kroso estafečių varžybose.

Skaityti plačiau

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas