Netradiciškai mokslo metus pradėjo gimnazijos mokytojai.

Rugsėjo 2 d., nutilus mokslo metų pradžios šventės šurmuliui, gimnazijos direktorė  mokytojus, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovus, miesto verslininkus, mokinių tėvus, pakvietė į diskusiją „Šiuolaikinė mokykla ir mokytojas: iššūkiai, lūkesčiai, tradicijos“.

Skaityti plačiau

Nors gamta ir nebuvo nusiteikusi šventiškai, lietus ir vėjas nesugadino pakilios gimnazistų nuotaikos susirinkus į mokslo metų pradžios šventę.

Gimnazijos direktorė Irena Raulinaitienė, paskelbusi mokslo metų pradžią, nuoširdžiai visiems linkėjo sėkmingų, kūrybingų metų.

Skaityti plačiau

SVEIKINAME GIMNAZISTUS PUIKIAIS ĮVERTINIMAIS BAIGUSIUS 2012/2013 M.M.

Aukštakalnytę Gretą 2b
Dabrilą Povilą 3a
Girniūtę Vildą 2a
Greifenbergerytę Gają 2b
Kamenskytę Augustiną 2b
Kvietkauskaitę Gretą 2a
Launikonytę Gabrielę 2a
Makarevičiūtę Arūnę 2a
Naujokaitę Simoną 4a
Petrošių Mantą 2c
Rimšą Normaną 1a
Šlekytę Giedrę 3a
Tamašauskaitę Paulę 2b
Vaišnoraitę Gabiją 3a
Vaišnoraitę Mildą 1a
Valaitį Justą 4b
Vasiliauską Eriką 3a

Džiaugiamės ir didžiuojamės!
 
Gimnazijos bendruomenė 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje jau tapo tradicija, baigiantis mokslo metams, aktyviems, gerai besimokantiems gimnazistams organizuoti ekskursiją po Lietuvą.

Tai padėka ir paskatinimas  mokiniams už jų veiklą, pastangas, iniciatyvas, gerą mokymąsi. Šiais metais ekskursija buvo šiek tiek kitokio pobūdžio. Gražus būrys gimnazistų vyko į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" kunigaikščio Vaidoto mechanizuotą pėstininkų batalioną Rukloje. Prie įvažiavimo į batalioną mūsų jau laukė vyr. leitenantas Jaunius Matukas.

Skaityti plačiau

MOKINIŲ  PRIĖMIMAS Į PIRMĄ – KETVIRTĄ  KAZLŲ RŪDOS
KAZIO GRINIAUS  GIMNAZIJOS KLASĘ 2013/2014 MOKSLO METAIS
 
1. Priėmimo tvarka į pirmą – antrą gimnazijos klasę:
 
Asmuo, pageidaujantis mokytis pirmoje – antroje gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui pateikia:
 
* prašymą ir  vieno iš tėvų (globėjų)  raštišką sutikimą;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
vaiko sveikatos pažymėjimą;
vieną nuotrauką 3x4.
nustatytos formos pažymėjimo, apie pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimą, originalą;
 
2. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas sutartimi.
3. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre (pagal užpildytą bendrų duomenų anketą)
 
2. Priėmimo tvarka į trečią – ketvirtą gimnazijos klasę:
 
1.Asmuo, pageidaujantis mokytis trečioje - ketvirtoje gimnazijos klasėje ir įgyti vidurinį išsilavinimą,   gimnazijos direktoriui pateikia:
 
prašymą;
įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
vaiko sveikatos  pažymėjimą;
vieną nuotrauką 3x4;
paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą.
 
2. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas sutartimi.
 
3.  Bendra informacija:

Dokumentai priimami ir registruojami gimnazijos raštinėje dviem  etapais:

I etapas iki  birželio 20 d.
 
II etapas – iki rugpjūčio 30 d.

Raštinės darbo laikas nuo 9 – 12 val. ir nuo 13 – 16 val.
Projektas dėl pirmų gimnazijos klasių  mokinių paskirstymo į klases skelbiamas birželio 21 d. gimnazijos I aukšto foje skelbimų lentoje.

Papildoma informacija:

Modulių  projektų, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo (būrelių) pasiūla 2013/2014 m.m  ir visa kita informacija  skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje (www.kaziogriniausgimnazija.lt)

Gimnazistų mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.

Būsimų pirmų gimnazijos klasių mokiniams uniformų primatavimas vyks:

Firma „Tometa“ (Kaunas) birželio 13 dieną nuo 9.00 val.

Firma „ Rūta“ (Marijampolė)  pagal individualų susitarimą

Pradinis įnašas 50 Lt.  Mergaitėms uniformos kaina apie 280 Lt, berniukams  - 200 Lt.

Išsamesnė informacija teikiama dokumentų priėmimo metu.
  

Ketvirtadienio popietę  kiekvienos gimnazijos klasės atstovai, rankose laikydami po tują, pradėjo gimnazijos aplinkos gražinimo akciją. Po geros valandos darbo, vienoje gimnazijos kiemo pusėje nusidriekė graži 111 tujų alėja. Kiekviena klasė šioje alėjoje pasodino po tris savo nupirktas tujas (iš viso 39), likusias tujas nupirko gimnazija.

Skaityti plačiau

Gimnazistai visus mokslo metus aktyviai dalyvauja įvairiuose gimnazijoje veikiančiuose būreliuose bei projektinėje veikloje.(kokia veikla vyksta žiūrėkite svetainės skyriuose„ Projektinė veikla“, „Neformalusis švietimas“.

Skaityti plačiau

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos gimnazistai, kaip ir  visi europiečiai, minėjo Europos dieną.

1 klasių gimnazistai, pilietiškumo pamokoje,  žinias apie Europos sąjungą, piliečių teises, ES veikimo principus,  gilino kartu su  pamoką vedusia Jaunimo Europos komandos nare, Europos jaunimo parlamento atstove  Dobile. Mokiniai taip pat  susipažino su jaunimo galimybėmis ES, su Europos Sąjungos programomis „Veiklus jaunimas“.

Skaityti plačiau

ComeniusKazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija kartu su trimis ES šalimis  įgyvendina antrą tarptautinį daugiašalį Comenius projektą „Istoriniai prekybiniai keliai ir jų reikšmė miestui ir regionui”. Jau įvyko darbiniai vizitai Vokietijoje ir Slovakijoje, o pavasarį projekto dalyviai ruošėsi kelionei į Vengriją, sužinoti, pamatyti, analizuoti šios šalies prekybinių kelių reikšmę Europos istorijos vystymęsi.

Skaityti plačiau

Pasirinkti studijų kryptį, būsimą profesiją nelengvas uždavinys jaunam žmogui.

Kuo daugiau informacijos, naudingų patarimų, tuo aiškesnis supratimas, matymas, lengvesnis apsisprendimas.

Kokią profesiją pasirinkti, ko reikia šiandienos darbo rinkai, kas svarbu renkantis savo gyvenimo kelią ir siekiant savo tikslų? Tai vieni iš daugelio klausimų kylančių Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos gimnazistams galvojant apie savo ateitį.

Skaityti plačiau

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas