Ketvirtadienio popietę visa Kazlų Rūdos Kazio Griniaus  gimnazija kvepėjo įvairiais vaisiais ir daržovėmis. Pirmų klasių gimnazistai, technologijų kabinete,  skuto pačių atsineštas morkas, lupo obuolius ir apelsinus. Vėliau iš jų spaudė sultis ir su malonumu jas gėrė.

 

Skaityti plačiau

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija kartu su trimis ES šalimis, įgyvendindama antrą tarptautinį daugiašalį Comenius projektą „Istoriniai prekybiniai keliai ir jų reikšmė miestui ir regionui”( rugsėjo 24-27dienomis), įvykdė penktą patnerių susitikimą Bratislavoje (Slovakija),  Stredna Odborna skola Samuela Jurkovica mokykloje.

Skaityti plačiau

Projekto ,,Bendraukime ir būkime kartu“ dalyviai spalio 4 dieną išvykome į Trakus. Neįgaliųjų užimtumo centre dalyvavome edukacinėje programoje – Natūralaus bičių vaško žvakių gamyba.

Skaityti plačiau

Žvarbią rugsėjo 27 d. popietę puikiai nusiteikęs projekto „Tyrėjų klubo“ narių būrys, lydimas mokytojų Daivos, Ritos ir Laimos, išskubėjo į aštuntąjį kartą Lietuvoje vykstantį „Tyrėjų nakties“ renginį.

Kas ta „Tyrėjų naktis“???

Skaityti plačiau

Smagiai nusiteikę, ketvirtadienio popietę, pirmų klasių gimnazistai ir jų auklėtojos ,iškeliavo ant „vokiškų“ kalnų. Čia, tradiciškai, gimnazistai paminėjo pasaulinę Turizmo dieną.

Gimnazistai dalyvavo įvairiose  rungtyse: rankos tvirtumą išbandė mesdami įspūdingą “kaulą“ (kaulas išdrožtas iš medžio), „žvejojo undinėlę“, rankos taiklumą ir  miklumą išbandė mesdami kamuoliuką ir kitose rungtyse . Su dideliu užsidegimu ieškojo lobio. Ir rado  nepaprastą lobį – pilną dėžutę centų ir dežutę saldainių.

Skaityti plačiau

Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų dienų. Šią dieną  visa Europa mini jau nuo 2001 metų. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

Skaityti plačiau

Netradiciškai mokslo metus pradėjo gimnazijos mokytojai.

Rugsėjo 2 d., nutilus mokslo metų pradžios šventės šurmuliui, gimnazijos direktorė  mokytojus, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovus, miesto verslininkus, mokinių tėvus, pakvietė į diskusiją „Šiuolaikinė mokykla ir mokytojas: iššūkiai, lūkesčiai, tradicijos“.

Skaityti plačiau

Nors gamta ir nebuvo nusiteikusi šventiškai, lietus ir vėjas nesugadino pakilios gimnazistų nuotaikos susirinkus į mokslo metų pradžios šventę.

Gimnazijos direktorė Irena Raulinaitienė, paskelbusi mokslo metų pradžią, nuoširdžiai visiems linkėjo sėkmingų, kūrybingų metų.

Skaityti plačiau

SVEIKINAME GIMNAZISTUS PUIKIAIS ĮVERTINIMAIS BAIGUSIUS 2012/2013 M.M.

Aukštakalnytę Gretą 2b
Dabrilą Povilą 3a
Girniūtę Vildą 2a
Greifenbergerytę Gają 2b
Kamenskytę Augustiną 2b
Kvietkauskaitę Gretą 2a
Launikonytę Gabrielę 2a
Makarevičiūtę Arūnę 2a
Naujokaitę Simoną 4a
Petrošių Mantą 2c
Rimšą Normaną 1a
Šlekytę Giedrę 3a
Tamašauskaitę Paulę 2b
Vaišnoraitę Gabiją 3a
Vaišnoraitę Mildą 1a
Valaitį Justą 4b
Vasiliauską Eriką 3a

Džiaugiamės ir didžiuojamės!
 
Gimnazijos bendruomenė 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje jau tapo tradicija, baigiantis mokslo metams, aktyviems, gerai besimokantiems gimnazistams organizuoti ekskursiją po Lietuvą.

Tai padėka ir paskatinimas  mokiniams už jų veiklą, pastangas, iniciatyvas, gerą mokymąsi. Šiais metais ekskursija buvo šiek tiek kitokio pobūdžio. Gražus būrys gimnazistų vyko į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" kunigaikščio Vaidoto mechanizuotą pėstininkų batalioną Rukloje. Prie įvažiavimo į batalioną mūsų jau laukė vyr. leitenantas Jaunius Matukas.

Skaityti plačiau

MOKINIŲ  PRIĖMIMAS Į PIRMĄ – KETVIRTĄ  KAZLŲ RŪDOS
KAZIO GRINIAUS  GIMNAZIJOS KLASĘ 2013/2014 MOKSLO METAIS
 
1. Priėmimo tvarka į pirmą – antrą gimnazijos klasę:
 
Asmuo, pageidaujantis mokytis pirmoje – antroje gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui pateikia:
 
* prašymą ir  vieno iš tėvų (globėjų)  raštišką sutikimą;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
vaiko sveikatos pažymėjimą;
vieną nuotrauką 3x4.
nustatytos formos pažymėjimo, apie pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimą, originalą;
 
2. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas sutartimi.
3. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre (pagal užpildytą bendrų duomenų anketą)
 
2. Priėmimo tvarka į trečią – ketvirtą gimnazijos klasę:
 
1.Asmuo, pageidaujantis mokytis trečioje - ketvirtoje gimnazijos klasėje ir įgyti vidurinį išsilavinimą,   gimnazijos direktoriui pateikia:
 
prašymą;
įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
vaiko sveikatos  pažymėjimą;
vieną nuotrauką 3x4;
paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą.
 
2. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas sutartimi.
 
3.  Bendra informacija:

Dokumentai priimami ir registruojami gimnazijos raštinėje dviem  etapais:

I etapas iki  birželio 20 d.
 
II etapas – iki rugpjūčio 30 d.

Raštinės darbo laikas nuo 9 – 12 val. ir nuo 13 – 16 val.
Projektas dėl pirmų gimnazijos klasių  mokinių paskirstymo į klases skelbiamas birželio 21 d. gimnazijos I aukšto foje skelbimų lentoje.

Papildoma informacija:

Modulių  projektų, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo (būrelių) pasiūla 2013/2014 m.m  ir visa kita informacija  skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje (www.kaziogriniausgimnazija.lt)

Gimnazistų mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.

Būsimų pirmų gimnazijos klasių mokiniams uniformų primatavimas vyks:

Firma „Tometa“ (Kaunas) birželio 13 dieną nuo 9.00 val.

Firma „ Rūta“ (Marijampolė)  pagal individualų susitarimą

Pradinis įnašas 50 Lt.  Mergaitėms uniformos kaina apie 280 Lt, berniukams  - 200 Lt.

Išsamesnė informacija teikiama dokumentų priėmimo metu.
  

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas